Koepelorganisaties uit Bulgarije, Hongarije, Litouwen, Polen en Roemenië hebben een brief aan de Europese Commissie gestuurd, waarin ze met klem verzoeken om de terugkeer van van tafel te halen. ‘Wij beschouwen de verplichte terugkeer naar huis van vrachtwagens als niet rechtvaardig en discriminerend. De nieuwe verplichting heeft niets te maken met werkomstandigheden, maar is een beperking van de markt. Ze druist bovendien in tegen inspanningen voor het klimaat, zoals het verminderen van het aantal lege ritten’, schrijven zij.

Tegenstanders van het Mobiliteitspakket zien hun kans na een verklaring van de Europese Commissie bij de presentatie van het rapport over de milieu-impact van de terugkeerplicht. Na de teleurstellende bevindingen zei Brussel opnieuw de dialoog aan te willen gaan over de maatregelen uit het Mobiliteitspakket: ‘Het is de bedoeling van de Commissie om op basis van de gegevens en bevindingen van de twee studies een discussie op gang te brengen met de lidstaten, het Europees Parlement en alle betrokken partijen over mogelijke verdere stappen in het licht van de noodzaak om zowel de doelstellingen van de Green Deal te na te streven als een goed functionerende interne markt en een betere werkomstandigheden voor chauffeurs.’

Wetsvoorstel

De vraag is nu hoe de Commissie die dialoog gaat invullen en welke conclusies zij eraan verbindt. Het Mobiliteitspakket is na de goedkeuring in het Europese Parlement vorige zomer wet geworden. Aan die goedkeuring gingen meer dan drie jaar van harde onderhandelingen, procedures en amendementen vooraf. Toch zei Brussel toen al ‘spijt’ te hebben over onder meer de terugkeerplicht, die ‘mogelijk niet in overeenstemming’ was met de ambities van de Green Deal en die vrees is nu bevestigd. ‘De Commissie zal zo nodig haar recht uitoefenen om vóór de inwerkingtreding van de twee bepalingen een doelgericht wetsvoorstel in te dienen’, meldde de Commissie toen.

Binnen de EU is inmiddels grote verdeeldheid ontstaan over de terugkeerplicht. De meeste landen in West-Europa en Scandinavië willen de bepaling behouden. Lidstaten in Oost-Europa willen er juist vanaf.

Rechtszaken

Litouwen, Bulgarije, Roemenië, Polen, Hongarije, Cyprus en Malta hebben eind vorig jaar een groot aantal rechtszaken aangespannen in een poging het hele pakket van tafel te krijgen. Opvallend genoeg sloot België zich onlangs aan bij de door Malta aangespannen zaak. De Belgen maken zich vooral zorgen over de cabotageregels en vrezen dat Belgische vervoerders hun werk in Frankrijk zullen verliezen.