Vanwaar deze aanscherping?

We zien in ons toezicht dat overtredingen van de rij- en rusttijden aan de lopende band plaatsvinden. Daarnaast kijken we altijd naar hoe we ons beleid internationaal beter kunnen harmoniseren. We zagen dat Nederland op bepaalde punten een beetje achterliep. Zo was de controleperiode bij onze weginspecties vrij beperkt in vergelijking met de rest van Europa. Een Nederlandse ondernemer kan in Duitsland of Frankrijk bij wijze van spreken over de laatste 28 dagen gecontroleerd en beboet worden. In Nederland keken we alleen naar de dag van de controle. Dat is eigenlijk oneerlijk. We wilden meer kwaliteit geven aan onze weginspecties om de pakkans te verhogen.

Waarom kijken we in Nederland niet 28 dagen terug?

Dat doen we wel, maar we beboeten alleen bij heterdaadsituaties. In het verleden is gekozen voor de lijn dat verkeersveiligheid de hoogste prioriteit heeft. Inmiddels zijn we tot het inzicht gekomen dat een zware overtreding die gisteren of eergisteren heeft plaatsgevonden ook invloed kan hebben op de verkeersveiligheid van dit moment. Dus daarop gaan we meer handhaven. Het gaat daarbij niet om een paar minuutjes te lang rijden, maar om de echt zware inbreuken.

De ILT richt zich nu meer op de chauffeurs. Waarom?

Chauffeurs die een boete krijgen en een bevel tot staken van de arbeid, kunnen nog steeds een mogelijk misbruikte of vervalste bestuurderskaart blijven gebruiken. Zij kunnen daar nog weken voordeel uit halen voor de wekelijkse rusttijden. Een dergelijke kaart is dus onbetrouwbaar geworden. Niet alleen nu, maar ook over een paar weken. Daarom willen we die kaarten uit het verkeer halen. De pijlen worden misschien meer gericht op de chauffeur, maar ik wil wel benadrukken dat het gaat om de zwaarste vergrijpen die er zijn op het gebied van rij- en rusttijden. Chauffeurs moeten die verantwoordelijkheid voelen. Als er een chauffeur binnen een bedrijf gedwongen wordt om te frauderen, dan willen we graag dat die naar ons toe komt. We willen de chauffeur aan onze kant krijgen om de onderneming harder aan te kunnen pakken.

De aanscherping geldt sinds 1 februari. Zijn er al chauffeurs hun kaart kwijtgeraakt?

Er zijn nog geen heterdaadmanipulaties aangetroffen waarbij de bestuurderskaart is ingetrokken. We hebben wel manipulaties aangetroffen, maar daarbij werd de kaart überhaupt niet gebruikt, of er werd gebruik gemaakt van de kaart van iemand anders. Daarbij wordt de kaart van de betreffende chauffeur niet ingenomen. We hebben wel al boeterapporten opgemaakt voor zware overtredingen van een of twee dagen ervoor. Bijvoorbeeld voor het rijden met de kaart van een andere chauffeur, of bij een te korte wekelijkse rust.

Wat wilt u bereiken?

We beogen een gedragsverandering en zijn continu bezig om te proberen de markt daarin mee te krijgen. Anderzijds moeten er ook consequenties zijn voor de rotte appels, diegenen die echt niet willen meewerken en die stelselmatig de boel bedonderen.

Moet u niet ook het aantal inspecties opvoeren als u die rotte appels wilt weren?

Ook daar zetten we op in. Weginspecties zijn maar een deel van het toezicht. We voeren bijvoorbeeld ook bedrijfsinspecties uit op rij- en rusttijden en onderzoeken op schijnconstructies. We werken aan intensivering van digitaal toezicht, door tachograafbestanden van ondernemingen grootschalig in te lezen en te monitoren wie zich aan de wet houdt en wie niet.

Wat betekent dat voor weginspecties?

Het helpt ons om ook tijdens weginspecties meer gericht te werk te gaan. Tot nu toe moesten we ons qua monitoring vooral richten op Nederlandse bedrijven. Maar met de komst van het Erru-register, waarbij we ook toegang krijgen tot informatie van inspecties in het buitenland, krijgt de inspectie ook meer mogelijkheden om vervoerders uit andere landen gericht te controleren. Het net zal zich op die manier steeds meer sluiten om onwelwillende vervoerders.

Zijn er plannen voor aanscherpingen voor andere overtredingen, zoals cabotage?

Nee, op dit moment niet. De huidige aanscherping kon binnen de bestaande wet- en regelgeving. Op het moment dat je naar andere soorten overtredingen gaat kijken, is het misschien wel noodzakelijk om de wet aan te passen.