Dat blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB), gebundeld in het rapport ‘Keuzes in Kaart 2022-2025’.

De VVD voert een vrachtwagenheffing in met een gemiddeld tarief van 15 cent per kilometer, vrijwel gelijk aan het tarief dat het demissionaire kabinet eerder al voorstelde. Dit leidt tot een extra last voor bedrijven van 0,6 miljard euro in 2025. De SP wil eveneens een tarief van 15 cent per kilometer en komt in de berekeningen van het CPB uit op dezelfde lastenverzwaring.

Coalitiepartijen

De andere coalitiepartijen uit het demissionaire kabinet Rutte III wijken af van het eerder voorgestelde tarief. Zo gaat het CDA uit van een tol van gemiddeld 12 cent per kilometer, goed voor een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,5 miljard euro. D66 zit met 25 cent juist fors hoger. De plannen van de partij leiden tot een lastenverzwaring van 0,9 miljard euro.

De grootste lastenverzwaring als gevolg van de vrachtwagenheffing vinden we bij de ChristenUnie, die een tarief wil van 20 cent per kilometer, maar dan wel op het gehele wegennet. Andere partijen kiezen voor invoering op snelwegen en beperkt aantal N-wegen. De plannen van de ChristenUnie leiden tot een extra belasting van het bedrijfsleven van 1,3 miljard euro.

PvdA, GroenLinks en Denk kiezen met 29 cent voor het hoogste tarief, waarbij het bedrijfsleven 1 miljard euro meer kwijt is. 50Plus voert net als het CDA een vrachtwagenheffing in met een tarief van 12 cent per kilometer. Alleen de SGP heeft geen trucktol opgenomen in haar verkiezingsprogramma.

Terugsluizen

VVD, CDA, D66 en Groenlinks sluizen de opbrengst van de heffing geheel of gedeeltelijk terug naar de sector. Alle partijen combineren de invoering van een vrachtwagenheffing met het afschaffing van het eurovignet, een lastenverlichting in de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens en een daling van de accijnsopbrengst als gevolg van de heffing. Samen zijn deze maatregelen goed voor een lastenverlichting van 0,3 miljard euro.

De invulling van de vrachtwagenheffing ligt sinds de val van het kabinet weer open. De plannen waren al bijna rond, met een gemiddeld tarief van 14,9 cent per kilometer, waarbij de betaalde heffingen zouden terugvloeien naar de verduurzaming van de sector. De invoering stond gepland voor 2024.

De trucktol past in een trend van lastenverzwaringen voor bedrijven, die bij alle partijen zichtbaar is. Uit de doorrekeningen van het het CPB blijkt dat de PvdA de lasten voor bedrijven veruit het meest laat stijgen, met bijna 42 miljard euro. Ook bij de SP betalen ondernemingen de rekening, die partij wil hun lasten met 24 miljard euro opschroeven. Bij de VVD en de SGP stijgen de lasten voor bedrijven het minst, met rond de 3,5 miljard euro.

Groei

De meeste verkiezingsprogramma’s zorgen voor een hogere economische groei. Die van VVD, D66 en PvdA scoren op dat vlak het hoogst, met een gemiddelde groei van 1,9 procent in de komende vier jaar. De plannen van CDA en SP resulteren volgens het CPB in een groei van 1,7 procent. Die van de SGP en de ChristenUnie zorgen voor een groei van 1,5 procent, evenveel als bij voortzetting van het huidige beleid.

De CPB-berekeningen bieden een overzicht van de budgettaire en de economische gevolgen van de beleidskeuzes van de partijen. Deelname aan ‘Keuzes in Kaart’ is vrijwillig, benadrukt het Planbureau. VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, Denk en 50Plus hebben van het aanbod gebruik gemaakt om hun verkiezingsprogramma door te laten rekenen.