Uit het rapport bleek dat voertuigen uit Oost-Europese landen nu maar 1 of hooguit 2 keer per jaar terugkeren. In sommige landen is 80% van de truckvloot permanent actief in het buitenland en is de economische band met het land van vestiging zoek. De maatregel zou daardoor leiden tot bijna 3 miljard extra gereden kilometers per jaar, met alle milieudruk van dien.

De vraag is nu of deze conclusie moet leiden tot aanpassing van de regels om deze meer in lijn te brengen met de EU-verduurzamingsdoelen, of dat er extra inspanning nodig is om brievenbusfirma’s en sociale dumping aan te pakken.

Vestigen

Brancheverenigingen uit Frankrijk, Duitsland en de Scandinavische landen menen het laatste. ‘Als Oost-Europese bedrijven bijna uitsluitend actief zijn in West-Europa zonder terug te keren naar hun land van herkomst, moeten deze zich vestigen op de markten van hun economische activiteit’, zegt bestuursvoorzitter Dirk Engelhardt van de Duitse BGL.

‘De resultaten van het onderzoek laten zien dat het versterken van de vestigingscriteria een stap in de goede richting is, wat vooral leidt tot betere arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs’, meent ook Florence Berthelot van de Franse FNTR.

Risico’s

Expediteursvereniging Clecat ziet in het onderzoek echter bevestiging dat de terugkeerregels in hun huidige vorm van tafel moeten. Ze vormen een bedreiging voor de EU-milieudoelstellingen en zullen meer lasten en zakelijke risico’s voor expeditiebedrijven en vervoerders opleveren, zegt directeur Nicolette van der Jagt van Clecat.

De plicht voor vrachtwagens om ten minste elke acht weken terug te keren naar het land van registratie is een belangrijk onderdeel van het Mobiliteitspakket van de EU. De maatregel moet brievenbusmaatschappijen en sociale dumping van vooral Oost-Europese chauffeurs tegen gaan. De terugkeerplicht voor vrachtwagens zou per 21 februari 2022 van kracht worden.

Lees ook: 3,3 miljoen ton extra CO2 door Mobiliteitspakket