Het Duitse wetsvoorstel moet met de weg vrijmaken voor autonome voertuigen met technologie volgens niveau 4 op de 5 niveaus tellende SAE-schaal voor zelfrijdende voertuigen, wat betekent dat de vrachtwagens autonoom worden bestuurd maar om veiligheidsredenen nog altijd onder toezicht van een chauffeur staan.

Controleerbaarheid

Het wettelijke kader in het voorstel van Scheuer bevat onder meer eisen voor het gebruik van mobiliteitsgegevens en de traceerbaarheid en controleerbaarheid van de gebruikte systemen. Het gaat om zowel personen- als goederenvervoer.

In Duitse media waarschuwen verzekeraars en consumentenorganisaties voor onveilige situaties door zelfrijdende voertuigen. De techniek is nog lang niet zo ver dat autonoom vervoer een plek kan krijgen in het dagelijkse verkeer, stellen zij.

Risico’s

Duitse consumentenorganisaties zeggen in een verklaring dat het toestaan van zelfrijdende personenauto’s te veel risico’s met zich meebrengt. Met de stand van de techniek zou het logischer zijn om ‘de reikwijdte te beperken tot commerciële eigenaren’.

De Duitse koepelorganisatie voor verzekeraars GDV plaatst verder vraagtekens bij de aansprakelijkheid in het geval van ongevallen. Er is geen chauffeur om aansprakelijk te stellen en het is de vraag of schade in een dergelijk geval op de fabrikant, de softwareleverancier of bijvoorbeeld het telecombedrijf verhaald kan worden. De GDV stelt verder dat betrokkenen en de verzekeraar na een aanrijding toegang moeten hebben tot de gegevens.