Ondernemers kunnen vanaf maart met subsidie investeren in uitstootvrije voertuigen boven de 4.250 kilogram. Dat zijn vooral vrachtwagens, elektrisch of op waterstof. Ook de schoonste hybridevarianten komen in aanmerking.

Er zijn steeds meer modellen op de markt, maar ze zijn relatief duur en het gebruik staat nog in de kinderschoenen. De 11 miljoen euro die het kabinet ter beschikking stelt is vooral bedoeld om ervaring op kunnen doen met gebruik in de praktijk. Voorwaarde is dat ondernemers hun opgedane kennis en ervaringen delen, in de hoop dat er zo een versnelling komt in de markt voor emissievrij transport.

De 25 miljoen voor innovatie komt voort uit de afspraken in het klimaatakkoord. Een onafhankelijke commissie maakt een selectie uit de voorstellen, meldt het ministerie.

Van de grond

Het doel van de demonstatieregeling klimaattechnologieën en innovaties in transport (DKTI) is om kansrijke transportinnovaties die nog niet op de markt zijn,, versneld van de grond krijgen. In twee eerdere rondes investeerden bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen in 76 projecten, met een totale waarde van 163 miljoen euro. Dat geld ging onder meer naar de eerste generatie elektrische vrachtwagens, vuilniswagens op waterstof en waterstofstankstations.