Meijer was vijftien jaar werkzaam voor Havenbedrijf Amsterdam, waarvan zeven jaar (2009 – 2016) als algemeen directeur. Bij de havenbeheerder was de topbestuurder onder meer verantwoordelijk voor de verzelfstandiging van het havenbedrijf en de komst van de nieuwe zeesluis. Momenteel is Meijer directeur van het Amsterdamse Food Center en onder meer lid van de raad van commissarissen van Groningen Seaports.

Meijer was in 2018 als directeur van bioscoopketen Pathé Nederland het slachtoffer van een internationale oplichtersbende. In totaal maakte zij destijds 19 miljoen euro over aan de fraudeurs die zich hadden voorgedaan als de bestuurders van het Franse hoofdconcern.

15.000 vergunningen

De raad van advies van NIWO adviseert de directie gevraagd of ongevraagd. NIWO  verleent op grond van de Wet wegvervoer goederen de vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Elk transportbedrijf in Nederland dat beroepsgoederenvervoer over de weg verricht, moet in bezit zijn van deze vergunning. Op dit moment zijn er bijna 15.000 bedrijven in bezit van een geldige (Euro)vergunning. Samen zetten zij meer dan 118.000 trucks en bestelwagens in.