Het kabinet heeft met de regio’s afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van weg, water en spoor op veel plekken in Nederland te verbeteren. Een overzicht van alle afspraken die in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn gemaakt, is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil het vervoer over water voor vervoerders en verladers aantrekkelijker maken.
Met de subsidieregeling wil zij dagelijks minstens 1.000 vrachtwagens van de weg halen.

Weginfrastructuur

Het kabinet wijst verder op een groot aantal investeringen in de weginfrastructuur. Het gaat om verbreding van de A2, en maatregelen om de doorstroming op onder meer de N35, A27, A4, A50, A15 en A28 te verbeteren.

Daarnaast heeft de minister besloten dat alle 500 resterende rijksligplaatsen voor de binnenvaart worden uitgerust met walstroomvoorzieningen. Ook de aanleg van kademuren wordt gestimuleerd met een regeling van € 10 miljoen voor regionale initiatiefnemers.