Hoe word je het eerste Belgische bedrijf dat de Mercedes-Benz eActros kan testen?

Wij hebben 350 vrachtwagens en ruim negentig procent van ons wagenpark bestaat uit Mercedessen. Wij volgen de technische ontwikkelingen en innovaties op de voet en dit project met de batterij-aangedreven elektrische vrachtwagen houden we al anderhalf jaar in de gaten. We hebben in het verleden aangegeven bij Mercedes dat wij graag aan een test wilden medewerken. Toen het zover was, hebben ze ons benaderd. Nu hebben we sinds een kleine maand de elektrische vrachtauto in gebruik voor een testperiode van acht maanden.

Wat zijn de specificaties?

De vrachtwagen heeft een laadvermogen van 25 ton en doet qua vermogen niet onder voor een vergelijkbare dieseltruck. De eActros is uitgerust met een gekoelde opbouw, waardoor geconditioneerd vervoer mogelijk is. Het gebruik van de koeling heeft een klein effect op het bereik. Met volle batterijen heeft de eActros een bereik van 200 kilometer, waardoor hij natuurlijk beperkt inzetbaar is. Wij zullen hem bijvoorbeeld niet in kunnen zetten voor internationaal vervoer, wat naast nationale distributie onze specialiteit is.

Waar gebruik je de vrachtwagen wel voor?

We zetten de vrachtwagen in voor die nationale distributie, meer bepaald in Brussel en omgeving. Wij vervoeren nu vooral farmaceutica voor ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. En als de horeca dadelijk weer open is, komt daar ook voeding bij. Het zijn geen lange routes en de vrachtwagen kan met zijn bereik zelfs twee keer op en neer rijden vanaf onze locatie in Saintes aan de rand van Brussel. Daarom hebben we ook niets aangepast aan de planning of routering. Voor plaatselijke distributie is de truck even volwaardig inzetbaar als een andere truck. Het enige is dat er een vaste chauffeur aan de truck toegewezen is.

Waarom is dat?

Dat is mede op verzoek van Mercedes. Het rijden met een elektrische auto brengt toch een heel andere rijervaring met zich mee, en de chauffeur heeft daar een training voor gevolgd. Zo worden de remmen zo weinig mogelijk gebruikt, en vertraagt de auto op de motor. De chauffeurs moet zijn rijstijl behoorlijk aanpassen.

Maakt de vrachtwagen steeds dezelfde route?

Nee. Daar hebben we bewust vanaf gezien, omdat we de test zo natuurlijk mogelijk willen laten verlopen. Door de truck elke dag op een nieuwe route en langs wisselende klanten te sturen, willen we het maximale uit de test halen.

Hoe verloopt het opladen? Gaat daar veel tijd mee verloren?

Wij laden de truck in de nacht op aan een mobiele laadpaal. Andere distributievoertuigen tanken eens in de zoveel tijd, en de elektrische auto wordt elke nacht opgeladen. Hierdoor gaat er geen arbeidstijd verloren, en de volgende ochtend is hij weer gereed voor de dag. Ook op dat gebied zijn er operationeel weinig obstakels om de wagen volwaardig in te zetten. Het opladen van 0 tot 100 procent duurt drie uur, maar omdat hij bijna nooit volledig leeg is, gaat dit proces in de praktijk sneller. En een volle batterij is meer dan genoeg voor een dag lang werken.

Wat voor potentieel ziet u voor de e-truck?

Steden stellen steeds hogere toegangseisen aan binnenkomende vrachtwagens qua milieueisen en qua geluidshinder. Er gaat een moment komen dat dieselauto’s niet langer toegestaan zijn. Dit willen wij niet afwachten. Door nu deze test te doen, willen we ons voorbereiden op wat gaat komen. Wij zien voor de truck vooralsnog voornamelijk een rol weggelegd voor stedelijke distributie, voor last mile leveringen. In potentie zou de elektrische truck denk ik 15 procent van ons distributie wagenpark kunnen vervangen.

Wanneer zou eventuele aanschaf van meer elektrische vrachtwagens interessant zijn?

Wij hebben de wagen nog maar drie weken in gebruik en hebben nog geen sluitende informatie over de laadkosten en de kosten per kilometer. Pas na de testfase kunnen we de rekensom gaan maken. We zullen onder andere de kosten per kilometer meenemen en natuurlijk ook de aanschafprijs en de benodigde infrastructuur. Het aanleggen van laadpalen brengt een extra investering met zich mee, maar aan de andere kant kun je misschien een bezuiniging per gereden kilometer realiseren, vooral als je gebruikt maakt van eigen energie.

Wekt u zelf energie op?

Onze loodsen zijn uitgerust met zonnepanelen die ons van stroom voorzien. Doordat we ’s nachts opladen, hebben we natuurlijk niet veel aan deze stroom. We zijn nu ook aan het denken over de installatie van een windmolen op het bedrijventerrein. Daarmee zouden we ook in de nacht stroom kunnen opwekken en die gebruiken voor het opladen van de batterijen.