De Oosterweelverbinding moet het grootste infrastructuurproject dat Vlaanderen ooit heeft gekend. Over de aard ervan bestonden er lang meningsverschillen. Zo werden er tijdens het openbaar onderzoek 39 unieke bezwaarschriften ingediend. Die hebben geleid tot bijkomende voorwaarden in de 500 bladzijden dikke vergunning. Zo moet er maximaal ingezet worden op het laten herinfiltreren en het gebruiken van opgepompt grondwater. Ook de nabijgelegen natte natuurgebieden worden daarbij niet uit het oog verloren.

Tunnels

Antwerpen telt al drie voertuigentunnels onder de Schelde. De oudste ervan, de Waaslandtunnel, dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De jongste, de Liefkenshoektunnel, werd in 1991 geopend. Hij ligt ver ten noorden van de kernstad. De Oosterweelverbinding zal dichter bij de kernstad liggen en daardoor de Antwerpse Ring echt sluiten, via een nieuwe tunnel onder de Schelde, een nieuw op- en afrittencomplex in het zuiden van de haven en een tunnel onder het Albertkanaal. Het viaduct langs het sportpaleis verdwijnt en de snelweginfrastructuur wordt zoveel mogelijk onder de grond gebracht of ingebed in het landschap. Overkappingen van de Ring moeten stadsdelen weer met elkaar verbinden.

De aannemer die de tunnel onder de Schelde moet bouwen werd al voor de zomer aangesteld. Hij zal de komende weken effectief uit de startblokken schieten met de inrichting van de werfzone op Linkeroever. De aannemers die de volgende onderdelen van het project zullen uitvoeren, worden weldra aangesteld. De diverse tunnelelementen zullen worden afgezonken in een sleuf, die wordt uitgebaggerd in de Schelde.

Tijdelijke oplossingen

Voor het wagenverkeer wordt er tijdens de werken in voldoende capaciteit voorzien op het hoofdwegennet. Zo wordt er, voor het viaduct van Merksem wordt afgebroken, een tijdelijke brug gebouwd. Toch raadt de Vlaamse overheid de snelweggebruikers aan na te denken over mogelijke alternatieven voor hun verplaatsing. De laatste werken zullen pas in 2030 voltooid zijn. ‘Maar we zullen delen van de infrastructuur al eerder kunnen opleveren en in gebruik nemen’, zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis, het overheidsbedrijf dat de werken coördineert.

Voor de uitvoering van de Oosterweelverbinding en de begeleidende leefbaarheidsprojecten heeft de Vlaamse regering 4,5 miljard euro toegewezen aan Lantis. De werken die momenteel op de linkeroever worden uitgevoerd, zitten ook in dit budget.