Het kabinet maakte dinsdagmiddag bekend dat nu meer sectoren, waaronder de transportsector, in aanmerking komen voor de TVL. Voorlopig geldt de openstelling voor het vierde kwartaal. Daarna bekijkt het kabinet of verlenging nodig is.

‘We zien dat bedrijven in het transport en de toelevering van de horeca niet direct, maar wel ernstig indirect worden getroffen door de coronamaatregelen’, zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dinsdag. ‘Uitbreiding van de TVL is daarom verantwoord.’

Aanvraag indienen

Voor de tijdelijke verbreding van de TVL is 140 miljoen euro gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen. Elk bedrijf dat minimaal 3.000 euro aan vaste lasten heeft en waarvan de omzet met zeker 30 procent daalt, komt in aanmerking voor een tegemoetkoming.

De TVL is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, nu er veel minder geld wordt verdiend. Eerder kwam al naar buiten dat de regeling zou worden uitgebreid in aanvulling op het derde steunpakket, dat in oktober is ingegaan.

Wiebes lichtte dinsdag ook toe waarom tot nu toe alleen direct getroffen sectoren in aanmerking kwamen voor TVL-steun. ‘We hebben toen de oproep gedaan aan bedrijven om dit onderling op te lossen. Als alle vaste lasten worden vergoed, is de prikkel om als bedrijf met je verhuurder of verzekeraar te gaan praten ook minder.’

Eindelijk gehoor

De transportsector is blij dat vervoerders nu ook gebruik kunnen maken van de TVL-regeling. Transport en Logistiek Nederland (TLN) zegt al maanden herhaaldelijk aan de bel te hebben getrokken over de moeilijke positie van transporteurs en nu ‘eindelijk’ gehoor te hebben gekregen.

Volgens voorzitter Elisabeth Post van TLN zijn de transportbedrijven ‘onlosmakelijk verbonden met de sectoren die zij bevoorraden’, zoals de horeca en de evenementensector. ‘Transporteurs vallen al zeven maanden buiten de boot voor deze overheidssteun, terwijl ook zij kampen met veel omzetverlies.’

Voorzitter Klaas de Waardt van eigenrijdersvereniging Vern is minder positief gestemd. Hij wijst erop dat veel kleine transportbedrijven onveranderd in de kou blijven staan. ‘ZZP’ers en ondernemers met een paar voertuigen runnen hun bedrijf veelal vanuit huis. Zij kunnen de huur niet opvoeren als vaste lasten onder de TVL.’