Dat meldt de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA) in haar jaarrapportage. STIMVA schrijft ook dat 1% van de files door incidenten met vrachtwagens wordt veroorzaakt.

De snellere afhandeling is te danken aan de betere samenwerking tussen de servicebedrijven en de wegbeheerders. Ook worden gestrande vrachtauto’s eerder gemeld door bronnen als Waze en Flitsmeister. Verder spelen sociale media een grote rol in de detectie van incidenten.

Ongevallen met vrachtwagens zorgen vaak voor een ravage op de weg. Zo moet het wegdek bijvoorbeeld worden gereinigd, of de vangrail worden hersteld. Ook moet de vracht die wordt vervoerd in veel gevallen worden opgeruimd en overgeladen. Dit kan veel tijd in beslag nemen. In 2019 hadden vrachtauto-incidenten (pechgevallen en ongevallen) een aandeel van 1% in alle files. Ze waren daarmee verantwoordelijk voor 4,2% van de totale filezwaarte (de lengte en duur van de files) en 4,3% van het totale reistijdverlies. Hierbinnen werd 0,3%van alle files veroorzaakt door een ongeval met een vrachtauto en 0,7% door een pechgeval.