Volgens Teleroute, een vrachtbeurs die onderdeel is van Alpega Group, is de opwaartse trend sinds enkele weken zichtbaar. Frankrijk geldt volgens het bedrijf als drijvende kracht achter het herstel van het vrachtaanbod in Europa. Het bedrijf zag in de zomer een verdubbeling van het aanbod van vracht met een Franse herkomst, vooral op de binnenlandse markt.

De Franse import herstelt zich en daarmee stuwt de Franse opleving ook het vervoer in Italië op, constateert Teleroute. In juli verdubbelde het vrachtaanbod dankzij de heropstart van de transacties met Frankrijk, dat goed is voor 57% van de Italiaanse export. Ook in Duitsland zien de cijfers er volgens Teleroute florissant uit. In juli lag de activiteit in het land 25% hoger dan een jaar eerder. Vooral de binnenlandse markt veert op, goed voor de helft van de vrachtaanbiedingen met Duitsland als herkomst of bestemming.

Tarieven

De vrachttarieven op de Europese spotmarkt zijn inmiddels opgeleefd, blijkt ook uit cijfers van analist Tim Consult, die zich baseert op gegevens van het vrachtuitwisselingsplatform Transporeon. De prijsindex van Tim Consult stond half september op 99,1. Dat is bijna 7% hoger dan in augustus en het hoogste niveau sinds januari van dit jaar. Wel liggen de prijzen volgens de analist 5% lager dan in september 2019. Op het dieptepunt van de crisis in mei stond de prijsindex van Tim Consult ruim 15% lager dan een jaar eerder.

De tarieffluctuaties over afgelopen maanden staan overigens niet in verhouding tot de dynamiek in het aanbod van vrije capaciteit. De index van Tim Consult schoot in april met 45% omhoog en sinds juni is een sterke daling zichtbaar. De vrije capaciteit in het Europese wegvervoer ligt volgens Tim Consult inmiddels 55% lager dan in april van dit jaar, en ruim 14% lager dan een jaar geleden.

Volgens managing director Oliver Kahrs van Tim Consult bereikte de vrije capaciteit op de spotmarkt half september het laagste niveau sinds 2017. Dat dit juist in de maand september gebeurt, is volgens hem geen verrassing. ‘Na de zomervakantie is een daling van de overcapaciteit gebruikelijk. De productie start weer op en bedrijven gaan aan het werk. Een daling van deze grootte kan echter ook duiden op een Covid-gerelateerde strategie bij transporteurs.’

Het zwaarste moment voor de transportsector lag in april, toen door de stopzetting van een belangrijk deel van de industriële activiteit in Europa, winkelsluitingen en lockdowns het vrachtvolume dramatisch daalde.

Het aantal bedrijfsuren van chauffeurs in Europa nam in de periode van half februari tot begin april af met maar liefst 50%, concludeerde TI eerder op basis van tachograafgegevens van Verizon Connect.

Toch bleven de tariefdalingen nog relatief beperkt. Aangescherpte grenscontroles, verminderde werktijden en steunmaatregelen vanuit de overheid oefenen tijdens de coronacrisis een dempende invloed uit op de daling van de tarieven, bleek eerder uit een analyse van de Britse vervoersanalist Transport Intelligence (TI).

Het traject Duisburg-Madrid zag in het tweede kwartaal met 9,6% op jaarbasis de grootste tariefdaling. Tegelijkertijd leken een aantal belangrijke routes de tariefdalingen te ontlopen. Volgens TI stegen de prijzen voor een rit van Duitsland naar Polen zelfs. Op het traject Frankrijk-Spanje bleven de tarieven stabiel.

Meevaller

Transporteurs kregen daarnaast een meevaller door de inzinking van de brandstofprijzen. Door de sterke daling van de olieprijs betaalden chauffeurs aan de pomp sinds het begin van coronacrisis fors minder. Volgens Tim Consult lag de dieselprijs half september 15% lager dan een jaar geleden. In mei was dat verschil zelfs 20%. Die besparing werden volgens marktanalist Transport Intelligence (TI) niet doorberekend aan de verladers.

Teleroute concludeert op basis van de eigen data dat de markt voor wegvervoer in vrijwel heel Europa weer op het normale niveau ligt. Zonder tegenslag zullen de cijfers dit jaar boven die van 2019 uitkomen, meldt het bedrijf. Kahrs verwacht dat de overcapaciteit in de markt voorlopig laag blijft, zeker nu de industrie de productie weer opschroeft. Toch is hij minder optimistisch dan Teleroute. Krapte hoeft niet direct te leiden tot prijsverhogingen, waarschuwt hij. ‘Hoewel de tarieven licht stijgen, blijven ze waarschijnlijk net onder het niveau van vorig jaar.’

Van transporteurs hoort Kahrs dat ze op dit moment moeite hebben hun marge op peil te houden. ‘Enerzijds willen ze hun trucks vullen, anderzijds moeten ze ook geld verdienen. De combinatie van krapte en matige prijsstijgingen zal transporteurs ook in september en oktober voor grote uitdagingen stellen.’

Kahrs wijst erop dat een aantal grote vervoerders de afgelopen tijd de spotmarkt al de rug heeft toegekeerd. De bekendste daarvan is Waberer’s. De Hongaarse transportreus richt zich met zijn divisie Internationaal Transport sinds juni minder op de spotmarkt en meer op grote transportroutes en klanten die contractueel zijn vastgelegd. Volgens Tim Consult werken meer transportbedrijven aan een dergelijke verschuiving van de activiteiten.

De transportmarktmonitor van Tim Consult houdt overigens alleen de vrachtprijzen en het laadruimteaanbod bij op het vrachtuitwisselingsplatform. De vrachtprijzen die verladers en vervoerders in langer lopende contracten overeenkomen, blijven buiten beschouwing. De monitor van Tim Consult bekijkt daarbij de algemene ontwikkelingen in het wegvervoer in de EU. Specifieke cijfers over de Nederlandse of Belgische markt geeft de monitor niet.