De belangrijkste voorwaarden om hofleverancier te kunnen worden, zo leert een bezoekje aan www.koninklijkhuis.nl, zijn dat je als kleine of middelgrote onderneming ‘een vooraanstaande plaats inneemt in de regio’ en al minstens een eeuw bestaat. Als je in die honderd jaar nooit een product of dienst hebt geleverd aan iemand van koninklijken bloede, geeft dat helemaal niks. Wel verlangt de koning dat je ‘te goeder naam en faam bekend’ staat en ‘van onbesproken gedrag’ bent.

Een slordige vijfhonderd hofleveranciers telt Nederland, een waslijst vol bakkers, slagers en aardig wat wegtransporteurs. De meeste namen van hofleveranciers zullen ten paleize geen belletje doen rinkelen. ‘Hofleverancier’ Stroopfabriek Canisius Henssen vertelde eens in Trouw, dat het twee potten appelstroop had laten bezorgen bij de toenmalige koningin Beatrix, maar nooit een reactie of bestelling had ontvangen. Had de vorstin echt toegehapt, dan had de lijst van hofleveranciers allicht uitgebreid moeten worden met een aantal tandartsen. Wel blauwbloedige klandizie had, volgens datzelfde verhaal in Trouw, bakkerij Klink uit Voorburg. Daar kwamen daadwerkelijk de bruine boterhammen vandaan die koningin Beatrix at. Veel recenter maakte hofleverancier EE Labels bij de renovatie van Huis ten Bosch een wandkleed voor een van de vertrekken.

Bij de benoeming van Van Dooren Transport afgelopen weekend kon de Hillegomse vervoerder evenwel geen hengeltje uitgooien naar mogelijke koninklijke opdrachten. Want het was, geheel volgens protocol, de Zuid-Hollandse commissaris van de koning die de bijbehorende oorkonde kwam uitreiken. Wie het sjiek lijkt om ook hofleverancier te worden, moet daarover dan ook niet de koning of een van zijn gezinsleden polsen. De gebruikelijke route is een aanvraag bij de burgemeester van je vestigingsplaats. Bewijsmateriaal voor de ouderdom van je doorluchtige bedrijf én recente financiële cijfers meesturen.