Onder meer de provincies Zuid-Holland en Overijssel maken zich zorgen over bijeffecten van de vrachtwagenheffing. Daardoor zouden vooral vervuilende vrachtwagens de snelwegen vermijden en uitwijken naar provinciale en gemeentelijke wegen.

De regering is van plan de kilometerheffing voor vrachtwagens in 2024 in te voeren op bijna 130 trajecten. Het hoogste tarief bedraagt 26 cent per kilometer. De schoonste trucks betalen bijna 8 cent.

‘In eerdere berekeningen is uitgegaan van een standaard tarief voor al het vrachtverkeer. Nu worden oudere en vuilere vrachtwagens juist zwaarder belast en schonere vrachtwagens minder zwaar. Dit zal bij vuilere vrachtwagens tot meer ongewenst uitwijkgedrag leiden’, schrijft de provincie Zuid-Holland in een brief aan de minister. Ook Overijssel vraagt de minister om de plannen ‘kritisch te heroverwegen’.

Wegbeheerders

Volgens TLN is bij de uitwerking van de plannen over de vrachtwagenheffing door het rijk met verschillende partijen nagedacht over de effecten. Ook met wegbeheerders als de provincies. Daarbij is er gekeken naar de plaatsen waar op voorhand te verwachten is dat vervoerders gaan uitwijken naar andere wegen.

Om dat te voorkomen is besloten om verschillende provinciale wegen ook mee te nemen in het netwerk waar de vrachtwagenheffing gaat gelden. Mochten er straks toch bepaalde wegen zijn waar het te druk wordt, dan kunnen provinciale of gemeentelijke wegen snel aan het netwerk worden toegevoegd. Het ministerie heeft toegezegd dat hierop actief wordt gemonitord, schrijft TLN in een verklaring.