Beroepschauffeurs moeten code 95 op hun rijbewijs hebben. Voor dit bewijs van vakbekwaamheid moet een basiskwalificatie worden gehaald. Om de code te behouden moet iedere vijf jaar tenminste vijfendertig uur aan nascholing worden gevolgd. Het CBR heeft een overzicht gepubliceerd van de wijzigingen die volgend jaar ingaan.

Variatie

Vanaf 1 januari 2021 mag een nascholingscursus niet onbeperkt worden herhaald. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus van vijf jaar één cursus herhalen. De overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.

Voor deze verandering geldt een overgangsperiode. Bij chauffeurs die voor 1 januari 2021 een cursus meerdere keren hebben herhaald, gaan deze uren niet verloren. Daarna mag deze cursus in dezelfde nascholingscyclus niet nog een keer herhaald worden.

Opgeknipte cursussen

Theoretische nascholingscursussen over meerdere dagen moeten voortaan die op aaneengesloten dagen plaatsvinden. Nascholingscursussen met e-learning en praktijktrainingen mogen nog steeds opgeknipt binnen tien kalenderdagen plaatsvinden.

Voor deze wijziging geldt geen overgangsregeling. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een dagdeel te plannen voorafgaand aan 1 januari en het andere deel in het nieuwe jaar.

Er komt een limiet van twaalf uur voor aan het aantal uren e-learning. De online cursussen mogen vier uur duren, een chauffeur kan dus maximaal drie keer een e-learning volgen. Als een chauffeur voor de overgangsdatum al meer dan twaalf uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren nog wel staan.

EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten, zoals voor het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf 1 januari 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Chauffeurs die voor 1 januari 2021 meer dan 14 uur hebben gevolgd, behouden die uren. Extra uren zijn uitgesloten binnen dezelfde cyclus.