Dat boekjaar leed Bakker’s Houdstermaatschappij met ruim 1200 medewerkers en een vloot van 600 trucks een nettoverlies van 4,1 miljoen euro (2017: 1,7 miljoen euro verlies) op een gedaalde omzet van 222 miljoen euro (2017: 225 miljoen euro). In 2016 lag het verlies op 7,2 miljoen euro.

De belangrijkste reden voor de verliezen in 2018 waren volgens het familiebedrijf uit Amersfoort de verlieslatende activiteiten in België, waar in de loop van 2018 definitief afscheid van werd genomen, en de overname vijf jaar geleden van Gebr. Huybregts in Tilburg. Daarnaast wijst de directie erop dat ook ‘forse cao-verhogingen’ en ‘beperkte indexeringsafspraken’ in de contracten het bedrijf parten speelden. Bovendien was er sprake van ‘leegstand van de magazijnen’.

Willebroek

Medio 2018 konden de resterende bedrijfsactiviteiten in België (containervervoer) worden verkocht. Eerder in 2017 was de vestiging in Willebroek overgenomen door de TDL Group, terwijl het laatste onroerend goed (Roeselare) werd afgestoten ‘en de hierop betrekking hebbende hypothecaire leningen konden worden afgelost’.

De laatste Belgische entiteiten van de Bakker Groep konden eind 2018 ‘worden geliquideerd’. Mede door de eerdere verkoop (2017) van onroerend goed beschikt de Bakker Groep naar eigen zeggen over voldoende kasstromen ‘waardoor er voorlopig van liquiditeitstekorten geen sprake is’. De directie van de Bakker Groep wijst er in het jaarverslag verder op dat behalve de verkoop van de Belgische activiteiten er bij de ‘herstelactiviteiten’ werd ingezet op een betere bezettingsgraad van de magazijnen ‘en het in orde krijgen van de tariefstelling die hoort bij de dienstverlening’.

Die herstelmaatregelen leverden in 2019 ‘al zichtbaar’ herstel op, maar er is nog wel een verlies geboekt, aldus de directie in de jaarrekening. De verwachting is dat in het lopende boekjaar 2020 het lek boven zal zijn en er ‘wel positieve resultaten kunnen worden behaald’. Die prognose werd overigens opgeschreven voordat de coronacrisis zich aandiende.

De Bakker Groep omschrijft 2018 als een lastig jaar. Alleen de relatief nieuwe divisie Bedrijfswagens deed het ‘uitstekend’. Vorig jaar werden die activiteiten nog uitgebouwd met twee filialen door de overnames van vestigingen van Van Ginkel Techniek.

Vertrek

Bakker Logistiek nam vorig jaar afscheid van algemeen directeur Guus van Neijenhof. Zijn plaats werd ingenomen door Toon Verhoeven, afkomstig van Campina. Verder werd de directie versterkt met Clemens Groot Koerkamp als financieel directeur en Erik Ros als operationeel directeur. Het is onduidelijk of de wisselingen binnen de directie verband houden met de slechte resultaten over de laatste jaren. Begin vorig jaar gaf eigenaar Piet Bakker van de Bakker Groep aan dat de familie een stapje terug wil doen en de dagelijkse leiding wil overlaten aan een nieuwe directieteam.

De Bakker Groep schrijft in de jaarrekening verder te willen investeren in  nieuwe IT-systemen. ’De oude legacy-systemen’ zullen gefaseerd verdwijnen vanaf dit jaar. Aansluitend wordt ook het financieel managementsysteem vervangen. ’Hierdoor zullen de onderhouds- en beheerkosten flink dalen, is de verwachting. Dat is volgens de groepsdirectie ‘noodzakelijk voor de rendementsverbeteringen’. Daarnaast moet het nieuwe orderverwerkingssysteem bijdragen aan ‘de volledige integrale monitoring en eenduidige aansturing van warehouse- en transportactiviteiten’, heet het.

Het totaal aantal werknemers bij de Bakker Groep in 2018 bedroeg 1.208, een daling van ruim tachtig medewerkers vergeleken met 2017. De Bakker Groep verwacht de komende jaren ‘een continuering’ van het aantal benodigde medewerkers in directe functies, zoals chauffeurs, warehousemedewerkers en garagepersoneel. Voor ondersteunende functies voert de Bakker Groep een meer terughoudend beleid door de automatisering van bepaalde bedrijfsprocessen, aldus de directie.

Distributie-activiteiten

De activiteiten van Bakker Groep en haar groepsmaatschappijen bestaan hoofdzakelijk uit distributie-activiteiten voor supermarkten en de exploitatie van garagebedrijven voor bedrijfswagens. De garage-activiteiten, waaronder dealerschappen voor DAF, Iveco, Fiat Professional in Amersfoort, Nijkerk, Harderwijk, Barneveld, Scherpenzeel, Apeldoorn, Doetinchem en Winterswijk, leverden in het  boekjaar 2018 ruim 88 miljoen euro op.

Opslag, vervoer en distributie van levensmiddelen voor een groot aantal supermarktketens in Nederland, zoals Albert Heijn, bleef de grootste activiteit met een omzet van 132 miljoen euro. De belangrijkste vestigingen van deze werkmaatschappij bevinden zich in Zeewolde en Tilburg.