De eerste belangrijke wijziging is een herziening van de regels rond rij- en rusttijden. Belangrijk punt daarin is de zogenoemde terugkeerplicht voor chauffeurs. Transportbedrijven moeten het werk zodanig organiseren dat chauffeurs elke drie of vier weken naar hun woonplaats of vestiging kunnen terugkeren. Daarnaast heeft Brussel de regels voor rusten op een boot of trein wat aangepast en mogen chauffeurs onder bepaalde voorwaarden in het buitenland twee keer verkort rusten.

Voor normale rust onderweg geldt nu dat deze moet plaatsvinden in een locatie die niet alleen sanitaire voorzieningen moet hebben, maar die ook ‘passend en gendervriendelijk’ is.Een voorbeeld van wat de Europese Commissie waarschijnlijk met die omschrijving bedoelt, is de bewaakte truckparking in de Rotterdamse Waalhaven.

Internationaal gezelschap

Een kleine week voor de inwerkingtreding zijn de nieuwe regels hier nog niet het gesprek van de dag. De zon brandt op het onbeschutte terrein en de meeste chauffeurs trekken zich terug in hun cabine. Een enkele trucker ruimt wat spullen op of maakt gebruik van de wasmachine. Hier en daar is de rusttijd ingegaan, getuige de dichtgetrokken gordijnen en zonneschermen van aluminiumfolie voor de voorruiten. De kentekenplaten wijzen op een internationaal gezelschap, met vandaag vooral Polen, Roemenen en een enkele Nederlandse vrachtwagen.De chauffeurs op de truckparking zijn niet happig om het Europese Mobiliteitspakket te bespreken met een verslaggever. Een praatje is prima, maar zodra het gespreksonderwerp richting rust- en rijtijden beweegt, wijzen enkele overigens prima Engels sprekende chauffeurs al snel naar hun oren. ‘I’m sorry, I don’t understand.’

Even verderop, tussen de bedrijfshallen van de Waalhaven, staan meer vrachtwagens geparkeerd. Op een klapstoel in de schaduw achter zijn truck zit Kamil (36), die hier heeft afgesproken voor een chauffeurswissel. Hij maakt een praatje met een andere chauffeur. Naast hem staat een koelbox waar een blikje sinas en een biertje uit tevoorschijn komen.

Appgroep

Het nieuws over het Mobiliteitspakket heeft hij wel gevolgd, vertelt Kamil. Het valt hem op dat chauffeurs de nieuwe regels niet allemaal hetzelfde uitleggen. In een appgroep waarin hij samen met een groot aantal andere chauffeurs uit verschillende landen zit, is onduidelijkheid ontstaan over waar de verantwoordelijkheid ligt voor de terugkeerplicht. Ligt die bij de planners of bij de individuele chauffeurs? Waar komt de boete terecht bij een overtreding en wordt er überhaupt gehandhaafd? ‘Ik ga ervan uit dat er voor mij weinig verandert’, zegt Kamil.

truckers, vrachtwagen, Pools

Voor een Poolse supermarkt in de wijk Pendrecht, het stuk van het Rotterdamse stadsdeel Charlois dat pal tegen de Waalhaven aan ligt, staat ook een groepje chauffeurs. De EU? Een van de mannen laat kort en in niet mis te verstane bewoordingen zijn afkeuring blijken over alles wat uit Brussel komt. Jan (49) is genuanceerder. Hij heeft geen regels nodig en kan zelf ook wel bepalen wanneer hij rijdt en wanneer het tijd is om te rusten, stelt hij. Datzelfde geldt voor de plicht om terug te keren naar huis. Wel vindt hij het goed dat de EU-regels in beginsel bedoeld zijn om chauffeurs in bescherming te nemen.

Cabotage

Het Mobiliteitspakket omvat nog een groot aantal andere maatregelen. Voor de invoering van die verordeningen neemt Brussel meerdere jaren de tijd, om ook handhavingsinstanties de tijd te geven om zich voor te bereiden.

Heikel punt vormen de nieuwe regels voor cabotage die in februari 2022 in werking moeten treden. Chauffeurs mogen dan nog steeds in een week tijd drie ritten uitvoeren in een ander land. Maar nieuw is de ‘cooling down’ periode, een cabotagepauze van vier dagen tussen elke periode van zeven dagen.

In 2022 volgt op de terugkeerplicht voor chauffeurs ook een terugkeerplicht voor voertuigen. Deze moeten eens in de acht weken terugkeren naar een exploitatievestiging in het land waar ze geregistreerd staan. Het gebruik van postbusfirma’s wordt ook aan banden gelegd. Als een bedrijf in een bepaald land gevestigd wil zijn, moet het daar een kantoor hebben waar ‘substantiële activiteiten’ plaatsvinden.

Tachograafplicht

Verder neemt de Europese Commissie tot aan 2026 de tijd om de tachograafplicht steeds verder aan te scherpen. Vanaf begin 2022 moeten tachografen extra informatie zoals grenspassages registreren. De volgende stap is de verplichting om slimme tachografen te installeren. Eerst in nieuwe voertuigen, daarna ook in bestaande wagens. Uiteindelijk moeten alle voertuigen in het wegvervoer beschikken over de nieuwste versie van de smart tachograaf. Omdat bestelbusjes van meer dan 2,5 ton vaak worden gebruikt voor grensoverschrijdend goederenvervoer, gaat ook daarvoor een tachograafplicht gelden.

De Europese Commissie presenteerde de eerste versie van het Mobiliteitspakket begin 2017. Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) zorgden de voorstellen van de Commissie van begin af aan voor veel verdeeldheid tussen de lidstaten. ‘Dit zorgde ervoor dat het erg moeilijk was een compromis te bereiken en maakte dat het proces meer tijd in beslag nam dan normaal. Het uiteindelijke akkoord kan met recht een compromis worden genoemd waar zowel goede als slechte punten in zijn opgenomen’, zei de brancheorganisatie eerder in een reactie.

Kritiek

Zoals bij vrijwel elk compromis klonk in de afgelopen maanden ook veel kritiek op de maatregelen uit het Mobiliteitspakket. Een aantal Oost-Europese landen heeft bezwaren geuit tegen de terugkeerplicht voor voertuigen. De landen stellen dat de regels leiden tot extra lege kilometers, met alle bijkomende CO2-uitstoot en stikstofdruk van dien. TLN sprak van een ‘ingrijpende maatregel’ die volgens de belangenvereniging mogelijk de tarieven onder druk zet als bedrijven tegen elke prijs retourvracht gaan accepteren.

Overigens loopt op dit moment nog een onderzoek naar de terugkeerplicht voor zowel chauffeurs als voertuigen. Adina Valean, de EU-commissaris van transport, vreest bij nader inzien dat de maatregelen alleen maar meer transportbewegingen, opstoppingen en vervuiling zullen veroorzaken. Valean verwacht de uitkomsten van het onderzoek later dit jaar.

tijdlijn, mobiliteitspakket