De parking is vooral bij Oost-Europese chauffeurs erg populair. Er is plaats tot 210 truckers, ook om er de nacht door te brengen. Begin dit jaar was de sanitaire infrastructuur er nog vrij beperkt. Met de coronacrisis in aantocht investeerde het Antwerpse havenbedrijf toen fors om het sanitair comfort uit te breiden. De upgrade van de beveiliging, die tegen het einde van dit jaar een feit moet zijn, is de volgende stap. Momenteel loopt er een aanbestedingsprocedure voor deze werken.

Camera’s

Die omvatten onder meer de plaatsing van ‘slimme’ camera’s, die kunnen detecteren of en hoeveel vrije plaatsen er nog zijn. Er komt ook een toestel om rechtstreeks in contact te komen met een meldkamer. Nu kan iedere trucker zich nu op de parking installeren, maar daar komt een einde aan.

Het is nog niet duidelijk of Goordijk voor de beperking van de toegang tot havengerelateerd verkeer gebruik zal maken van een pasjessysteem, zoals havenorganisatie Alfaport dit al hanteert, van QR-codes of van een ander systeem. ‘In de aanbestedingsvraag hebben we de kandidaat-aannemers gevraagd om zelf een voorstel te doen’, aldus Gert Ickx, communicatiemedewerker van het havenbedrijf.