Softwareleverancier Transporeon ondervroeg 1.200 wegtransporteurs in heel Europa. Uit de enquête komt naar voren dat 43% niet in staat is om te rapporteren over de eigen CO2-uitstoot. 30% kan dat wel, maar alleen op het niveau van de hele onderneming, 27% is in staat om klanten voor te rekenen wat de CO2-impact is van specifieke opdrachten.

Transparantie

Op het gebied van transparantie over de uitstoot is er nog veel te winnen, concludeert Transporeon. Dat kan ook aan het gebrek aan vraag naar die data liggen. Het overgrote deel (72%) van de ondervraagde ondernemers zegt dat verladers maar weinig geïnteresseerd zijn in CO2-uitstoot. Minder dan 10% van opdrachtgevers vraagt CO2-gegevens op.

Transporeon vroeg de transporteurs ook naar hun verwachtingen voor de rest van dit jaar. Bijna de helft van alle Europese wegvervoerders voorziet in 2020 dalende transportprijzen. Bijna 40 procent van de ondervraagden verwacht een algemene daling van de bedrijfsactiviteiten. Ondernemers verwachten bovendien dat omzet uit de spotmarkt belangrijker wordt voor hun bedrijf.