Afschrikking via zware bestraffing is de basis waaraan het Franse voorzitterschap van de Europese Unie en de Europese commissie werken. Zo zal de overheid bij mensensmokkel sneller kunnen overgaan tot confisqueren van de vrachtwagen, het schip of het vliegtuig met zijn lading. Bovendien betaalt de betrapte, danwel zijn werkgever, de kosten van het terugbrengen naar hun vaderland van de illegalen, aldus de concept-voorstellen die in Brussel circuleren.

De beoogde maatregelen volgen op de ramp bij Dover, waar 58 illegale Chinezen in een Nederlandse vrachtwagen omkwamen.

TLN is behoorlijk van de plannen geschrokken. Het probleem ligt vooral bij de transporteur of chauffeur die te goeder trouw ongewild betrokken raakt bij de mensensmokkel. De voorstellen, die hun definitieve vorm nog niet hebben gevonden, kunnen zó ver gaan dat al heel gauw sprake is van nalatigheid.