Door het tekort aan truckparkings zijn chauffeurs aangewezen op parkeerplaatsen langs de snelweg of op bedrijventerreinen. Daar zijn vaak geen sanitaire voorzieningen en is de beveiliging onvoldoende. Het risico op ladingdiefstal of overvallen wordt daardoor groter. Ook voor omwonenden en medegebruikers leidt het tekort aan parkeerplaatsen tot overlast, constateert de SP.

Noordzeekanaal

In Noord-Holland is het probleem vooral ten noorden van het Noordzeekanaal nijpend. Volgens de SP zijn daar vrijwel geen plekken te vinden waar chauffeurs veilig kunnen overnachten en rusten.

TLN steunt de oproep van de Noord-Hollandse SP-fractie. Met meer onderzoek kan de provincie inzicht krijgen in de behoefte aan beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens, stelt de brancheorganisatie. In een aantal andere provincies is een dergelijk onderzoek al uitgevoerd.