De neergang is volgens het bedrijf helemaal toe te schrijven aan de coronapandemie en aan de daaruit voortvloeiende economische vertraging. Bij de internationale tak van het Franse logistieke bedrijf werden uitgerekend de activiteiten in Nederland en België het hardst getroffen, al geeft de onderneming daar geen specifieke cijfers van. Het contrast met de lente van vorig jaar, toen Stef het Nederlandse bedrijf Netko uit Raalte overnam en mede dankzij die aankoop een flinke omzetstijging boekte, was in elk geval groot.

Veerkracht

Italië, Spanje en Portugal toonden volgens Stef na de eerste harde klappen van de coronacrisis juist een grote veerkracht. Zwitserland deed het nog beter: de werkzaamheden daar leverden zelfs wat omzetstijging op.

Per saldo was de terugval voor Stef Frankrijk en voor Stef Internationaal ongeveer even groot: rond de 12%. Dat de omzetdaling voor het bedrijf als geheel toch richting de 20% ging, kwam door de resultaten van de divisie ‘maritiem’. Die divisie zag haar omzet met 60% inzakken. Stef moest dit voorjaar lijdzaam toezien hoe veerboten van ferrymaatschappij La Meridionale tussen Frankrijk en Corsica vanwege de coronamaatregelen stil kwamen te liggen. Pas sinds begin juni varen die weer helemaal volgens het normale schema. Specifieke vrachtferrydiensten op Corsica voeren op het hoogtepunt van de crisis nog wel, maar in beperkte mate: het aantal overtochten was minder dan de helft dan normaal.

Thuismarkt

In thuismarkt Frankrijk had de wegdivisie van Stef veel pijn van de tijdelijke sluiting van de horeca die het normaal gesproken bevoorraadt. De zogenoemde ‘out-of-home catering’ daalde met 42%. Ook het vervoer van seafood-producten zakte fors in, met 26%. De retail leverde juist bijna 14% meer omzet op. ‘Voornamelijk door de ontwikkeling van e-commerce en de verschuiving van horecavolumes buitenshuis naar traditionele distributiekanalen’, aldus het Franse bedrijf.

Een ander lichtpuntje voor Stef is dat juni ‘na twee bijzonder moeilijke maanden’ weer volumeherstel te zien gaf. Stanislas Lemor, algemeen directeur van Stef, zegt dat zijn bedrijf zich heeft verzekerd van financiële middelen en bovendien een ‘actieplan’ heeft opgesteld ‘om onze strategie voor de middellange en lange termijn voort te zetten’.