De minister zei dat haar agenda voor het zomerreces, dat vrijdag begint, al wel erg vol zit, maar dat ze in elk geval nog een telefoontje zal plegen om een afspraak te maken. Eerder had Van Nieuwenhuizen in antwoord op kamervragen gezegd pas in het najaar met Overijssel te willen overleggen.

Ondernemersorganisaties (Evofenedex, TLN) stuurden de minister medio juni een brandbrief om haar tot meer spoed te bewegen. De Tweede Kamer nam de afgelopen twee jaar al meerdere moties aan met de oproep om de N35 op te waarderen.

Tekst loopt door onder kaart.

Ondernemers vinden de capaciteit van de N35, ‘de belangrijkste schakel tussen twee economische topregio’s in Oost-Nederland’, nu te beperkt. De minister zag zelf tot nu toe geen ernstig knelpunt in de autoweg tussen Zwolle en Wierden.