De nieuwe barometer moet op basis van anonieme transportdata van verladers en vervoerders maandelijks een beeld schetsen van de vrachtmarkt voor het Europees landvervoer. Daarbij zal er onderscheid worden gemaakt tussen spotmarkt, de vervoersmarkt van langetermijncontracten en de koeriersbranche. Verder zullen er door DKV ook prijsprognoses worden gemaakt.

DKV, dat zich toelegt op de dienstverlening aan het internationaal wegvervoer, stelt de index deels samen met Logistics Advisory Experts (LAE). Dat bedrijf heeft zich recent afgesplitst van de  Universiteit van St. Gallen.