Het onderzoek zal zowel het Europese wegvervoer onder de loep nemen als het transport van dieren overzee, per spoor en met luchtvracht. De onderzoekers zullen met name bekijken of de verschillende lidstaten de door Brussel vastgestelde Europese regels op het gebied van bijvoorbeeld beweegruimte, ventilatie en voeding überhaupt wel hebben omgezet in deugdelijk nationaal beleid, en of ze de regels voldoende streng handhaven.

Eindrapport

Het Europarlement wil binnen twaalf maanden het eindrapport van het onderzoek op tafel hebben liggen. De onderzoekscommissie zal worden gevormd door dertig parlementsleden.