Dat hebben de Hongaren onlangs bekendgemaakt. Met de nieuwe koers hoopt Waberer’s weer uit de rode cijfers te komen, waar het nu al geruime tijd in zit, ook al vóór de coronacrisis. Het transitieproces moet de komende zes maanden zijn beslag krijgen.

Internationaal Transport is qua omzet het belangrijkste onderdeel van de wegvervoerder. De winstgevendheid valt echter tegen. Al eerder zijn diverse maatregelen genomen om de kosten te drukken, zoals een vermindering van de vloot en heronderhandeling van lonen. Dat is echter niet genoeg, denkt de huidige topman Barna Erdélyi. Een wijziging van het beleid is noodzakelijk.

Taxi-model

Tot dusver maakte de grootste divisie van het Hongaarse bedrijf vooral gebruik van het taxi-model, zoals Waberer’s het zelf noemt. Hierbij werd centraal gezocht naar de optimale ‘match’ tussen vrachtwagens en orders.

‘In de huidige marktomstandigheden zorgt dit beleid voor veel onzekerheid op het gebied van onder meer opbrengsten en benutting van de capaciteit. Bovendien is dit model zeer afhankelijk van de spotmarkt, die een lagere winstgevendheid kent. Deze strategie gaan we dan ook achter ons laten’, aldus het bedrijf in een toelichting.

In plaats daarvan verschuift de aandacht naar klanten met wie de Hongaren contracten hebben afgesloten. Daarbij gaat het een handelsroute-model introduceren, waarbij de focus ligt op terugkerende opdrachten. Het gaat dan om de belangrijkste routes binnen Europa. Erdélyi is ervan overtuigd dat deze verschuiving zorgt voor meer winst, meer zekerheid en een betere dienstverlening aan klanten.

Capaciteit aanpassen

Tegen het einde van 2020 moet de divisie zijn koers hebben verlegd. ‘Gedurende deze implementatiefase worden de processen en capaciteit van de divisie Internationaal Transport geleidelijk aangepast aan het nieuwe model en de nieuwe marktsituatie.’

Of dit ook betekent dat het aantal fte wordt verminderd, is niet duidelijk. De topman meldt wel dat hij vol vertrouwen is ‘dat deze stap gaat bijdragen aan de winstgevendheid en dat het eraan bijdraagt dat Waberer’s als een sterker bedrijf uit deze crisis zal komen’.