Aanleiding voor haar betoog was het antwoord op vragen die ze had gesteld aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) over de schade die inklimmers veroorzaken op de truckparkings langs de Vlaamse snelwegen. Uit de antwoorden bleek dat die schade in een aantal gevallen behoorlijk was. Zo worden funderingen en bevestigingspalen beschadigd en maken de migranten in enkele gevallen zelfs gebruik van een elektrische slijpschijf om zich een weg te banen richting het laadruim van een vrachtwagen.

Dergelijke vernielingen zijn uiteraard wel strafbaar. Maar als de toezichthouders de migranten niet op heterdaad betrappen, maar bijvoorbeeld pas als ze al in een truck zijn geklommen, is het heel moeilijk na te gaan wie van hen de schade aan bijvoorbeeld het hekwerk of de funderingen heeft aangebracht. Door het inklimmen zelf strafbaar te stellen, wil De Vreese dit probleem omzeilen.

De problematiek omtrent inklimmers speelt al jaren in de zeehavens in Vlaanderen en ook in Nederland, onder meer in Rotterdam en Moerdijk. In 2016 is daarom in Vlaanderen wetgeving ingevoerd die stelt dat degenen die zonder toestemming havens binnendringen, strafbaar zijn. Zo werden bijvoorbeeld onlangs nog zes migranten veroordeeld tot een celstraf en een boete voor het binnendringen van de haven in Zeebrugge. Ook in Nederland mag je je niet meer zomaar begeven op een haventerrein.

Wie een vrachtwagen inklimt, loopt echter geen risico op juridische vervolging. Dit terwijl de consequenties voor vervoerder en chauffeur aanzienlijk kunnen zijn. Niet alleen kan er schade ontstaan aan het voertuig, ook de lading kan worden afgekeurd als duidelijk is geworden dat er migranten in het laadruim zijn geweest. De verzekeraar dekt dit niet altijd, bijvoorbeeld vanwege een eigen risico. De optie van De Vreese lijkt dan ook het onderzoeken waard en kan bijdragen aan het oplossen van dit hardnekkige probleem.

Lees ook: ‘Stel inklimmers van trucks strafbaar’