Werkgeversorganisaties TLN en Vereniging Verticaal Transport (VVT) hebben samen met vakbond FNV het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao. Dit vanwege de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis.

‘Alle energie is erop gericht bedrijven gezond te houden en zo werkgelegenheid zeker te stellen’, aldus de transporteursvereniging. ‘Partijen zullen nu bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om algemeen verbindendverklaring, zodat de afspraken gelden voor alle bedrijven in de sector.’

Geen loonaanpassing

De verlenging houdt in dat alle afspraken in de bestaande cao de rest van dit jaar zo blijven. Alle rechten en plichten blijven zoals ze waren, met inbegrip van loonschalen en regelingen omtrent overwerk, verlof en vakantiegelduitkering. Er vindt in 2020 geen loonaanpassing plaats. Onderhandelingen over inhoudelijke wijziging van de cao zijn pas bij de volgende cao-ronde aan de orde.

Dat er plannen waren voor ongewijzigde verlenging was eerder al duidelijk geworden. Vakbond CNV was echter kritisch en wilde een aanpassing van de regelingen omtrent vakantieloon en ziekengeld. Uiteindelijk zijn toch alle partijen akkoord gegaan met een ongewijzigde verlenging van de cao.