Daardoor hebben vervoerders en verladers dus langer de tijd om de verlenging in orde te maken. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, was dat vaak niet mogelijk, melden brancheverenigingen Evofenedex en TLN.

Als gevolg van het besluit van de Europese Commissie behouden rijbewijzen en code 95-certificaten die tussen 1 februari 2020 en 31 augustus 2020 verlopen, hun geldigheid tot zeven maanden na de datum waarop het rijbewijs of het certificaat zijn geldigheid verliest. Ook is zeven maanden extra tijd om periodieke opleidingen te volgen.

Regelingen op elkaar afgestemd

In een eerder stadium was de geldigheid van rijbewijzen en code 95 in Nederland al verlengd tot 1 juni, waarbij al werd aangegeven dat deze periode mogelijk zou worden verlengd. Ook in overige lidstaten golden al coulanceregelingen, maar deze waren nog niet allemaal op elkaar afgestemd. Dat is door het besluit in Brussel nu wel gebeurd.