De afgelopen weken golden er in de lidstaten zeer uiteenlopende regelingen. ‘Het was daardoor voor internationale ritten bijna onmogelijk te bepalen welke norm van toepassing was, met name voor normen die een langere periode bestrijken. De verwachting is dat handhavers hier rekening mee zullen houden’, aldus branchevereniging TLN in een toelichting.

Afwijken

Vanaf 1 juni gelden dus in alle landen weer de gebruikelijke rij- en rusttijdnormen. In uitzonderlijke gevallen kan, indien bijzondere omstandigheden zich voordoen die van tevoren niet bekend waren, een beroep worden gedaan op artikel 12, teneinde een stopplaats te bereiken.

De chauffeur moet dan een print-out maken en de reden van de afwijking opschrijven. Of dit gehonoreerd wordt, is ter beoordeling van de betreffende handhaver.