Italië, Bulgarije, Roemenië, Slovenië, Griekenland, Estland en Letland hebben van de Europese Commissie een reprimande gekregen, omdat ze volgens Brussel verzuimd hebben om gegevens over veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens digitaal beschikbaar te maken. Groot-Brittannië heeft hetzelfde standje gekregen, al is het de vraag of die ongehoorzame leerling nog te corrigeren valt.

‘Vrachtwagenchauffeurs worden vaak geconfronteerd met ontoereikende parkeerfaciliteiten en met gebrek aan informatie over die faciliteiten’, aldus de Europese Commissie. ‘Daardoor parkeren ze vaak in onbeveiligde parkeerzones of op onveilige locaties.’ De acht op de vingers getikte landen krijgen van Brussel vier maanden de tijd om op de formele klacht te reageren. Doen ze dat naar de zin van de Commissie niet of niet afdoende, dat worden verdere juridische stappen overwogen.

Hof van Justitie

Denemarken is er helemaal gloeiend bij. Brussel heeft in een afzonderlijke procedure geëist dat het land een streep zet door de 25-uurs-limiet die tot nu toe geldt op vrachtwagenparkeerplaatsen die eigendom zijn van de Deense staat. De tijdslimiet werpt volgens de Europese Commissie een barrière op voor buitenlandse transportbedrijven die geen eigen faciliteiten hebben in Denemarken. ‘Ze hebben parkeerruimte nodig om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren met inachtneming van de EU-regels op het gebied van rij- en rusttijden.’

Ook de Denen krijgen vier maanden de tijd om te reageren, maar hun proces is al in een verder stadium dan dat van de acht andere vermeende boosdoeners. Brussel denkt er aan Denemarken voor het Hof van Justitie van de EU te slepen.

De Europese Commissie berekende vorig jaar in haar ‘Study on Safe and Secure Parking Places for Trucks’ dat Europa slechts zevenduizend beveiligde parkeerplaatsen heeft, terwijl er elke dag naar schatting 400.000 vrachtwagens onderweg zijn, waarbij natuurlijk kan worden aangetekend dat het cijfers uit de pre-coronatijd betreft. Bij het meetellen van alle niet-veilige parkeerplaatsen kwamen de rapporteurs uit op 300.000 beschikbare parkeerplekken, een tekort dus van 100.000.

Dat Groot-Brittannië tot het groepje van gekapittelde landen behoort, is geen grote verrassing. Volgens het recent uitgebracht ‘Cargo Theft Report 2020’ van verzekeringsmaatschappij TT Club is Groot-Brittannië goed voor een aanzienlijk deel van alle ladingdiefstal uit vrachtwagens in Europa. Op Europese plattegronden die een overzicht bieden van beveiligde parkeerplaatsen hebben de Britse eilanden een maagdelijk aanzien.

TT Club houdt cijfers bij van ladingdiefstallen overal ter wereld, maar noemt Europa ‘waarschijnlijk de regio waar het gebrek aan beveiligde parkeerplaatsen de grootste invloed heeft op de ladingdiefstal statistieken’. Alle belangrijke transportlanden, inclusief Groot-Brittannië en Duitsland, bieden dieven volgens de verzekeringsmaatschappij ‘ruime en makkelijke kansen om kwetsbare voertuigen te belagen’.

Premium parkeerplekken

Vrachtwagenparkeerplaatsen die officieel als goed beveiligd te boek staan, zijn alleen in Nederland, België, Duitsland en Spanje in redelijk ruime mate te vinden, met Spanje als het braafste jongetje van de klas. Truck Parking Europe, een app voor het zoeken naar parkeerplaatsen, heeft berekend dat de kans op het vinden van een premium parkeerplaats in Spanje het grootst is: 102 vrachtwagenparkeerplaatsen bieden daar alle wenselijke ‘premium faciliteiten’.

Dat betekent volgens Truck Parking Europa dat op die locaties een hek, een beveiligingscamera, verlichting en een toilet aanwezig zijn. ‘Dat lijkt niet te veel gevraagd’ stelt Truck Parking Europe. ‘Toch is het aantal locaties dat deze faciliteiten biedt maar een klein percentage van het totaal aantal vrachtwagenparkeerplaatsen in Europa. Er zijn slechts 512 locaties die voorzien zijn van deze vier faciliteiten en minstens twintig parkeerplekken hebben.’

Duitsland mag dan wel het land zijn met de meeste parkeerplaatsen, slechts 36 daarvan zijn ‘premium’, aldus het app-bedrijf. Nederland heeft 28 premium parkeerplaatsen, België 15. Italië doet op dit gebied overigens nauwelijks onder voor Duitsland; het land heeft 34 premium parkeerplaatsen.

De internationale transportveiligheidswaakhond TAPA deed de Europese Commissie naar aanleiding van de criminaliteitscijfers van 2019, die volgens de organisatie alle records braken, het voorstel om samen op te trekken bij het certificeren van Europese parkeerplaatsen. TAPA heeft zijn eigen Parking Security Requirements (PSR), een standaard waaraan nu meer dan vijftig parkeerplaatsen in tien verschillende landen voldoen, een aantal dat eind dit jaar moet zijn gegroeid naar tachtig parkeerlocaties.

Maar Brussel introduceerde ook een eigen certificeringssysteem. In 2018 werden bij wijze van pilot de eerste Europese parkeerplaatsen aangewezen die voldoen aan de nieuwe standaard Safe and Secure truck Parking Area (SSTPA). In dat licht kunnen de Brusselse inspanningen worden gezien om verschillende Europese landen via de juridische weg tot actie te bewegen.

Standaard

De TAPA stelde Brussel recent voor dat ze het eisenpakket van de PSR-standaard mag opnemen in dat van de SSTPA. De Europese Commissie zou op die manier zijn voordeel kunnen doen met ‘meer dan twintig jaar ervaring in het bewaken van succesvolle certificeringsprogramma’s’, aldus de organisatie.

TAPA zei geen concurrentiestrijd met het nieuwe Brusselse certificeringsprogramma te willen, ‘we willen er alleen maar een meerwaarde aan geven’, maar vindt tegelijkertijd dat het ‘nergens op slaat’ om twee standaards met afwijkende eisen te hanteren. De veiligheidswaakhond merkte fijntjes op dat de voorganger van SSTPA, het Europese LABEL project, geen groot succes was. ‘Dat project slaagde er niet om de interesse van veel parkeerplaatsen te wekken en de certificeringen werden niet nageleefd.’

De coronacrisis maakt het er ondertussen niet makkelijker op. Truck Parking Europe deed vorige maand de oproep om parkeerfaciliteiten open te houden voor vrachtwagenchauffeurs nadat bij een enquête ruim de helft van de truckers had aangegeven dat er nu een tekort is aan toiletten en douchemogelijkheden langs de routes. Zelfs vóór de coronacrisis moesten chauffeurs al een fors stuk rijden om een parkeerplaats met toilet te vinden.

In België en Italië moeten chauffeurs volgens Truck Parking Europe maar liefst 702 kilometer rijden om een sanitaire stop op een officiële vrachtwagenparkeerplaats te kunnen maken. In Nederland vind je elke 358 kilometer een truckersparkeerplaats met toilet, in Duitsland elke 243 kilometer. Luxemburg is op dit gebied het best geoutilleerde land, met na elke 113 kilometer een toilet voor vrachtwagenchauffeurs.