Tussen 16 maart en 26 april waren er op Nederlandse wegen in totaal 62 verkeersdoden. Dat aantal is maar iets minder dan in dezelfde periode afgelopen drie jaar: toen vielen er 65 verkeersdoden te betreuren. De cijfers zijn bovendien niet definitief: waarschijnlijk komen er nog één of twee dodelijke slachtoffers bij. Wie binnen dertig dagen na een ongeval overlijdt, telt namelijk ook mee als verkeersdode.

Al met al is het aantal dodelijke slachtoffers hetzelfde gebleven. Dat is opvallend, want het totale aantal ongelukken is sinds de lockdown gehalveerd. Het beeld vertekent echter nu veel simpele ongevallen met blikschade zijn weggevallen. De files zijn immers opgelost.

Ernstigere ongelukken

De ongelukken die zich wél voordoen zijn ernstiger van aard. Per ongeval vallen er gemiddeld liefst 14% meer gewonden en doden. Met name kinderen en ouderen lopen meer risico op een fataal ongeval, blijkt uit analyse van verkeerskundig ICT-bureau VIA.

Erik Donkers van VIA legt uit: ‘Bij kinderen speelt waarschijnlijk mee dat ze, nadat de scholen dicht gingen, meer buiten zijn gaan spelen en fietsen.’’ Ook ouderen fietsen beduidend meer, nu horeca, musea, winkels en theaters dicht zijn. Ze zijn daardoor vaker betrokken bij ernstige ongevallen.