Een maand geleden, op 20 maart, is vanwege het coronavirus een platform gestart voor bedrijven die chauffeurs zoeken of juist een overschot hebben. Toeleveranciers in de supermarktsector hebben het de afgelopen weken bijvoorbeeld heel druk gehad, terwijl horecaleveranciers hun klandizie zagen opdrogen.

Door vragende en aanbiedende partijen met elkaar in contact te brengen, kon een uitwisseling van chauffeurs plaatsvinden, was de gedachte. Het platform is een initiatief van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), opleidingsfonds Soob, vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisaties Evofenedex, TLN en Vereniging Verticaal Transport (VVT).

Overschot

Zoals te verwachten viel, is het aantal partijen dat chauffeurs aanbiedt, vele malen hoger dan het aantal bedrijven dat op zoek is. Uit de recente cijfers komt naar voren dat tot en met 20 april 325 bedrijven in totaal 1508 vrachtwagenchauffeurs in overschot hadden. Daar tegenover stonden negen bedrijven die chauffeurs zochten. Hoeveel zij er zoeken, is niet precies duidelijk. Maar uit eerdere cijfers bleek al dat vervoerders gemiddeld iets meer dan één chauffeur zoeken.

Tekst loopt door onder tabel (bron: TLN).

Uitkeringsaanvragen

Ook uit cijfers van het UWV blijkt dat de vervoerssector hard is getroffen, De uitkeringsinstantie publiceerde vorige week cijfers over het aantal aanvragen voor een WW-uitkering in de maand maart.

De sector Vervoer en Logistiek was de op drie na zwaarst getroffen branche, met 36% meer WW-aanvragen dan in de maand ervoor. Een jaar eerder was in deze periode nog sprake van een daling van 3%. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat in deze cijfers ook de ontwikkelingen in het personenvervoer zijn meegenomen.

Omzetdaling

De gestegen aanvragen komen voort uit het feit dat talrijke vervoerders veel omzet hebben zien verdampen. Brancheorganisaties Vern en TLN meldden eerder deze maand dat transportbedrijven de omzet met gemiddeld ruim 30% hebben zien teruglopen.

De verschillen tussen de diverse deelmarkten zijn groot. Supermarktleveranciers maakten juist overuren in de voorbije weken, terwijl het vervoer van onder meer containers en personenauto’s instortte. Ook de evenementenlogistiek heeft het zwaar. Sommige bedrijven zagen hum omzetten met 75 tot 90% teruglopen.

Jarenlang had de sector te kampen met een fors chauffeurstekort. Vervoerders kregen ondanks verwoede pogingen hun vacatures maar mondjesmaat gevuld. Het coronavirus heeft dat probleem in één klap opgelost, al geeft het wel een zeer wrange bijsmaak.