De nieuwe maatregelen moeten zorgen voor betere omstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs. ‘Zo worden er speciale detacheringsregels ingevoerd en de regels voor toegang tot de markt voor goederenvervoer worden geactualiseerd’, luidt het in een toelichting. Ook moet de handhaving op het naleven van de regels worden verbeterd.

Onenigheid

Het maatregelenpakket is al jarenlang onderwerp van discussie. Onenigheid bestaat er vooral tussen Oost- en West-Europa. Het pakket zou de landen in het oosten te hard treffen, vinden zij zelf. De besluitvorming moest mede daardoor diverse keren terug naar de tekentafel.

Toch lijkt er nu daadwerkelijk een pakket te liggen dat de eindstreep gaat halen. Enige horde is een ‘ja’ van het Europees Parlement. De verwachting is dat die instemming er inderdaad gaat komen.

Elke drie weken naar huis

De nieuwe regels brengen onder meer met zich mee dat werkgevers hun ritplanning zo moeten indelen dat chauffeurs elke drie weken terug naar huis kunnen. De vrachtwagens moeten elke acht weken terug kunnen naar het land waar ze geregistreerd zijn.

Sommigen hebben kritiek geuit op de terugkeerregel voor vrachtwagens, omdat het zou zorgen voor veel lege ritten, wat in strijd is met duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Unie.

Tevens is in het Mobiliteitspakket vastgelegd dat gebruikers van bestelbusjes van 2,5 ton of meer hun rij- en rusttijden ook moeten registreren. Dit dient te gebeuren middels een tachograaf, net zoals het zwaardere vrachtverkeer dat moet.

Cabotage beperkt

De nieuwe regels moeten ook zorgen voor een beperking van de cabotage. Het huidige maximum van drie ritten in zeven dagen blijft overeind. Maar tussen twee periodes van zeven dagen moet een pauze komen van vier dagen.

De beperking van cabotage stuitte op weerstand van onder meer Nederland en België,. De vrees is dat bedrijven door de strengere maatregelen veel omzet mislopen.

Verdere besluitvorming

Na goedkeuring van het Europees Parlement moet het Mobiliteitspakket nog worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, een tegenhanger van de Staatscourant in Nederland. Veel regels worden vrijwel meteen na publicatie van kracht. Bij de overige maatregelen is dat pas anderhalf jaar na publicatie.