Op 19 maart is besloten dat de gebruikelijke rij- en rusttijden worden verruimd, tot 6 april. Nu het kabinet heeft besloten dat de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten indammen, worden verlengd, is besloten om ook het rij- en rusttijdenbeleid hierop aan te passen. De verruiming is daarom verlengd tot 1 juni 2020.

Elf uur per dag

De ruimere regels betekenen dat chauffeurs dagelijks maximaal elf uur mogen rijden, in plaats van de gebruikelijke negen uur. Het wekelijkse maximum is verhoogd van 56 naar 60, het tweewekelijkse maximum van 90 naar 96 uur.

Tevens brengen de soepelere regels met zich mee dat vrachtwagenbestuurders zeven dagen mogen rijden tussen rustperiodes, in plaats van zes dagen. De versoepeling geldt alleen voor producten die door het kabinet zijn aangemerkt als essentieel, zoals medicijnen, voedingsmiddelen en brandstof.

Van Nieuwenhuizen heeft besloten tot de verlenging, zodat de chauffeurs ‘de ruimte hebben om de bevoorrading op orde te houden. Dat is in het belang van ons allemaal.’

België

Ook in België werd recent besloten om de versoepeling van de rij- en rusttijden te verlengen. Het gaat dan om een verlenging tot eind april. Nederland kiest er dus voor om de regels een maand langer te versoepelen.