Het platform is 20 maart gestart en is bedoeld om bedrijven bij elkaar te brengen die chauffeurs zoeken of die juist een overschot hebben. Het initiatief hiertoe is genomen door vakbonden FNV en CNV, door werkgeversvertegenwoordigers TLN, Vereniging Verticaal Transport (VVT) en Evofenedex, Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en opleidingsfonds Soob.

234 bedrijven met overschot

Op 1 april hadden 234 bedrijven zich met een overschot gemeld. Het gaat in totaal om 1169 chauffeurs. Daar staan dus slechts zeven zoekende bedrijven tegenover. Hoeveel chauffeurs zij zoeken, is niet duidelijk.

De cijfers zijn niet echt verrassend. Veel vervoerders en verladers zijn deels of zelfs vrijwel volledig stil komen te liggen door de coronaproblematiek. Een voorbeeld hiervan is de sierteeltsector. Die lijdt grote schade, doordat bijvoorbeeld de bloemenhandel voor een groot deel tot stilstand is gekomen.

Transporteurs in dit marktsegment voelen dat uiteraard ook. Het sierteeltvervoer is dan ook een van de sectoren met de meeste aanmeldingen. Ook het zeecontainertransport lijkt hard te zijn getroffen, want ook uit deze markt worden veel chauffeurs aangeboden. Het overschot lijkt zich met name voor te doen in het zuidwesten van het land.

De functie van het platform is om vragende en aanbiedende partijen bij elkaar te brengen en een match te maken. Het is daarna aan de bedrijven zelf om tot een overeenstemming te komen.

Duitsland

Ook in Duitsland zijn er initiatieven om het makkelijker te maken chauffeurs uit te wisselen. De Bondsregering heeft besloten om de regels voor dergelijke uitleen te versoepelen. Het gaat dan om het vervoer van bijvoorbeeld voedingsmiddelen, melden Duitse media.

De regering stelt daar wel voorwaarden aan. Zo moet de uitleen gebeuren met toestemming van de betreffende chauffeur en geldt de versoepeling uitsluitend voor de coronaperiode.