Vanaf 1 april zouden rijbewijzen van oudere beroepschauffeurs ongeldig worden verklaard als er niet voldaan werd aan de verplichting om 35 uur nascholing te volgen. Eerder was deze groep vrijgesteld van de nascholingsplicht. Het ministerie verwacht dat de invoering van de wet niet voor 1 juli gaat plaatsvinden.

Mogelijk langer uitstel

Concreet betekent dat ten minste tot deze periode de Code 95 op het rijbewijs geldig blijft indien de nascholing nog niet is voltooid. Dat meldt verladersorganisatie Evofenedex. Wanneer chauffeurs in de komende maanden niet aan hun nascholingsverplichting kunnen voldoen, wordt de invoering van het wetsvoorstel mogelijk nog verder uitgesteld.

Evofenedex is blij met het uitstel. ‘Wij vinden het een goede zaak dat momenteel de aandacht wordt gericht op het beschikbaar houden van chauffeurs, die in de komende tijd mogelijk hard nodig zijn om goederen van vitale en andere handels- en productiebedrijven aan de man te kunnen blijven brengen.’

Brief naar bezitters Code 95

Het ministerie zal houders van een C- en of D-rijbewijs die geboren zijn voor 1 juli 1955 en in augustus vorig jaar zijn aangeschreven, binnenkort een brief sturen over het uitstel. Zodra duidelijk is op welke datum de wet in werking treedt, worden zij hierover minimaal twee maanden van tevoren per brief geïnformeerd. Voor actuele informatie kunnen geïnteresseerden ook terecht op de speciale webpagina van de Rijksoverheid.

Chauffeurs die de nascholing onlangs hebben gedaan en al een Verklaring van geschiktheid van het CBR hebben gekregen, krijgen het advies om tijdig bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan te vragen. Dat wil zeggen, vóór het moment dat de geldigheid van de Verklaring van geschiktheid verloopt. In de brief die chauffeurs van het CBR krijgen, staat hoelang er met de Verklaring van geschiktheid een rijbewijs bij de gemeente kan worden aangevraagd.