Ook het maximale aantal uren per week dat een chauffeur achter het stuur mag zitten, is verruimd. Truckbestuurders mogen 60 uur rijden, in plaats van 56. De tweewekelijkse rijtijdlimiet gaat van 90 naar 96 uur.

Daarnaast mogen chauffeurs zeven dagen rijden tussen rustperiodes, in plaats van zes dagen. De nieuwe regels gaan met terugwerkende kracht in vanaf 14 maart en gelden voorlopig tot en met 6 april.

Voeding en medicijnen

De nieuwe wetgeving geldt onder meer voor chauffeurs die landbouwproducten, voedsel en levensmiddelen vervoeren. Ook gelden ze voor het transport van brandstof, medicijnen, medische hulpmiddelen, reinigingsmiddelen en afval.

De verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen, benadrukt Van Nieuwenhuizen. ‘Het scheelt daarbij dat de komende weken er minder drukte wordt verwacht op de Nederlandse wegen.’

Praktische problemen

‘In deze tijd van de corona-uitbraak moet voorkomen worden dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt’, licht de bewindsvrouw het besluit toe. In principe dreigen er geen tekorten. ‘Wel kan het voorkomen dat er bij de bevoorrading van winkels praktische problemen ontstaan, waardoor supermarkten sneller leeg raken.’

Het versoepelen van de rij- en rusttijden is al aan de orde gebracht tijdens een overleg tussen Europese ministers. De Europese Commissie heeft beloofd zich hierin flexibel op te stellen.

Venstertijden

De versoepeling van de rij- en rusttijden was een uitdrukkelijke wens van transporteurs en verladers. Ook zouden zij graag zien dat gemeenten de venstertijden verruimden.

Daardoor zouden veel winkels in de middag kunnen worden beleverd in plaats van ’s ochtends en hoeven ze minder lang open te zijn. Dit zorgt voor kostenbesparing en dat is meer dan welkom nu de omzetten onder druk staan door de corona-uitbraak.

Van Nieuwenhuizen kan de ruimere venstertijden niet zelf invoeren, maar volgens haar maken de langere rijtijden het de lokale besturen wel makkelijker om de verruiming in te voeren.