Dat meldt de inspectiedienst woensdag, zonder te vermelden om welke bedrijven het gaat. De inval werd gedaan samen met de landelijke en regionale politie en vergunningverlener Niwo.

Eerdere signalen

De ILT kreeg in een eerder stadium diverse signalen en meldingen dat er bij de betreffende bedrijven misstanden zouden zijn. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar onder meer de vergunningen, naleving van rij- en rusttijden en de arbeidsrelatie met werknemers (lees: sociale dumping).

Bij de inval lazen de handhavers onder meer de tachograafdata van de aanwezige vrachtwagens uit. De inspecteurs gaan de geregistreerde rij- en rusttijden analyseren om te beoordelen of chauffeurs niet te lang achter het stuur hebben gezeten.

Valse vergunningen

Bij de controle van de papieren van de chauffeurs werden diverse valse vergunningen aangetroffen, terwijl er in de administratie diverse onregelmatigheden zijn geconstateerd. Zo kon één van de bedrijven geen verplichte tachograafdata overleggen.

De inspectiedienst nam een deel van de administratie in beslag. Het gaat hier om onder meer de personeels- en ritadministratie. De ILT onderzoekt deze om te achterhalen of de transporteurs wel gebruikmaken van legale chauffeurs met arbeidscontracten die aan de regelgeving van de sociale zekerheid voldoen. Of er strafrechtelijke sancties volgens, is nog onduidelijk.