Daarmee is het hoge woord eruit. De ADAC heeft zich tientallen jaren verzet tegen een verbod op het zogenoemde ‘Rasen’, waarbij op snelwegen bolides ongestoord met een vaartje van 200 kilometer per uur en meer het overige wegverkeer konden voorbijsuizen. ADAC-vicevoorzitter Gerhard Hillebrand zegt nu dat zijn organisatie niet langer gekant is tegen een beperking van de maximumsnelheid tot plaatselijk 120 kilometer.

Maximumsnelheid

Volgens Hillebrand wordt de discussie over beperking van de maximumsnelheid omgeven door ‘emoties’ en zet ze leden van de automobielclub tegenover elkaar. Hij dringt aan op een ‘verzakelijking’. Hillebrand wil dat een uitvoerig onderzoek wordt uitgevoerd naar de effecten van een maximering van de toegelaten snelheid. Hij sluit niet uit dat een snelheidsplafond bijdraagt aan de verkeersveiligheid en vermindering van de uitstoot van milieubelastende stoffen.

Binnen de Duitse bondsregering is er grote onenigheid over de ‘Tempolimit’. Milieuminister Svenja Schulze wil dat de maximale snelheid aan banden wordt gelegd, waar dat mogelijk is. Ze staat op dit punt tegenover verkeersminister Andreas Scheuer. Deze heeft zijn woordvoerder nog eens laten benadrukken dat het coalitieakkoord tussen regeringspartijen CDU/CSU en SPD in een limitering niet voorziet.

Milieubewegingen

Volgens Scheuer is er in Duitsland geen meerderheid voor een algemene beperking van de maximumsnelheid. Wel is hij voor ‘betere verkeersbeïnvloeding’ en sturing door middel van digitale systemen. Waar die niet nodig zijn moeten auto’s hard kunnen doorrijden. Het nieuwe standpunt van de ADAC wordt intussen toegejuicht door onder meer de milieubewegingen BUND en Greeenpeace.