De overheidsdienst Deges onderzoekt nog waar de nieuwe parkings het best kunnen worden aangelegd. Gedacht wordt aan de A1 tussen Dortmund en Keulen, bij Unna-Afferde, in de richting van Keulen.

Meer parkeerplaatsen voor trucks zijn ook voorzien in het Bundesverkehrswegeplan 2030, waarin een locatie tussen wegrestaurant Lichtendorf-Nord en het Kamener Kreuz is geprojecteerd. Hier ontstaan veel files doordat vrachtauto’s niet tijdig een rustplaats kunnen vinden.

Wanneer tot de aanleg wordt overgegaan, is nog niet bekend