Het tekenen van het e-CMR-protocol heeft al enige tijd op de agenda van het Verenigd Koninkrijk gestaan. Na een succesvol internationaal testproject met het e-CMR-platform Transfollow, de vervoerder Brian Yeardley Continental uit West Yorkshire, onder toeziend oog van het Brits Ministerie van Transport en verschillende verenigingen zoals Freight Transport Association (FTA), was de uiteindelijke ratificatie een kwestie van tijd. Door het tekenen van het protocol in december 2019 staat het Verenigd Koninkrijk nu officieel toe dat bij nationaal en internationaal vervoer gebruik kan worden gemaakt van de digitale vrachtbrief.

Digitalisering

De digitalisering van de vrachtbrief heeft lang op zich laten wachten. Het stelt de gebruikers in staat de inzichtelijkheid in de supply chain te verhogen voor alle betrokken partijen, maar ook om de gespendeerde tijd aan administratie en archivering van de documenten significant te verminderen.

Dit leidt tot besparing van administratieve kosten en biedt verdere optimalisatie van de keten. Maar in het VK gestationeerde bedrijven zijn niet de enige die profiteren van de ratificatie.

24ste land

‘Na de ratificatie van het e-CMR-protocol door Portugal in september is de Verenigd Koninkrijk het 24ste land dat tekent, waardoor het gebied waarin de digitale vrachtbrief gebruikt mag worden, vergroot wordt en nieuwe belangrijke spelers aan het potentiële digitale netwerk worden toegevoegd. Internationale bedrijven, voornamelijk uit Nederland, die op dit moment als koplopers van het gebruik van de digitale vrachtbrief worden gezien, kunnen direct starten met het digitale transport naar dit laatst toegevoegde land’, legt Hans Lip, sales manager bij TransFollow, uit.

Daarnaast kunnen de binnenlandse en buitenlandse gebruikers profiteren van eenvoudigere processen wanneer er grensoverschrijdend verkeer plaatsvindt binnen en buiten Europa. De e-CMR kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bewijs voor intracommunautaire transporten om het nul-tarief op btw toe te passen en andere administratieve risico’s bij internationaal transport.