De capaciteitsindex steeg in november 15,5% van 111 naar 128 procentpunten. In vergelijking met november 2018 nam de beschikbare transportcapaciteit over de weg met 6,6% toe. Tegelijk daalde de transportprijsindex met een kleine 3% van 102,9 naar 100,1 punten. Van jaar op jaar daalde deze index met 4,2%.

De dieselprijsindex bleef staan op 105 indexpunten. Dat was wel 4,8% hoger dan in november vorig jaar. Tim Consult baseert zijn indices op gegevens van het vrachtuitwisselingsplatform Transporeon. De jongste cijfers laten volgens Tim Consult zien dat vooral de industriële vraag naar vrachtruimte een neerwaartse tendens vertoont.