Al geruime tijd wordt in Brussel onderhandeld over dit zogenoemde mobiliteitspakket. Lange tijd stonden West- en Oost-Europa tegenover elkaar, wat een overeenkomst in de weg stond. Donderdagochtend werd duidelijk dat onderhandelaars alsnog een akkoord hebben bereikt, meldt het Duitse vakblad Verkehrsrundschau.

Cabotage

In het pakket staan nieuwe regels voor onder meer cabotage. De mogelijkheid om drie cabotageritten uit te voeren in drie dagen tijd blijft bestaan. Maar in de nieuwe regels wordt hier een periode van vier dagen aan toegevoegd, waarin de vrachtwagen in het thuisland moet zijn en er dus geen cabotageritten mee kunnen worden gedaan.

Sociale dumping

Een groot probleem in het wegtransport is het fenomeen sociale dumping, Hierbij verblijven vrachtwagenchauffeurs wekenlang in hun cabine, wat nogal eens gepaard gaat met lage salarissen. De EU wil met deze praktijken een halt toeroepen met de nieuwe regels.

Zo hebben de onderhandelaars besloten dat een vrachtwagen elke acht weken naar het hoofdkantoor van het betreffende bedrijf terug moet keren. Tevens moet een chauffeur verplicht elke drie weken terug naar huis. Het doorbrengen van de 45-uursrust in de cabine wordt in de gehele EU verboden.

Tachograaf

Ook op het gebied van de tachograaf gaat het een en ander veranderen. In de toekomst moeten vrachtwagens een tweede generatie digitale tachograaf aan boord hebben. Het gaat hierbij dus niet om de eerder dit jaar ingevoerde smart tacho, maar om een opvolger hiervan. In welk jaar deze verplicht wordt, is niet helemaal duidelijk.

Het pakket schrijft voor dat ook kleinere bestelbusjes over enkele jaren zo’n tachograaf aan boord moeten hebben. Waarschijnlijk gaat het dan uitsluitend om voertuigen waarmee internationale ritten worden gemaakt, de zogeheten Polensprinters, meldt vakblad Flows.