Het Franse wegvervoer protesteert tegen de door de regering-Macron voorgenomen verhoging van de accijns op diesel. De grote werkgeversorganisaties FNTR en OTRE steunen blokkades van chauffeurs, die op een aantal plaatsen snelwegen en grote doorgaande wegen blokkeren en daarbij buitenlandse trucks de doorgang beletten.

Zo kwam het de afgelopen dagen tot rijdende versperringen – ‘opérations escargot’ – op de A4, de ringweg A104 oostelijk van Parijs, de A7 bij Lyon en de A8 naar de Méditerranée. Daarbij werd het overige verkeer via de rechter rijbaan doorgelaten, maar werden buitenlandse vrachtauto’s tegengehouden.

Accijnsvoordeel afgeschaft

Parijs wil een accijnsvoordeel voor diesel als brandstof voor vrachtauto’s beëindigen. Dat betekent echter, zegt OTRE, een zware slag voor veertigduizend Franse wegtransportbedrijven, terwijl buitenlandse vervoerders er niets van zullen merken.

Er dreigt in Frankrijk ook een acute schaarste aan brandstof. De laatste week is de aanvoer versperd naar een groot deel van de raffinaderijen in het land. Dat gebeurde door bouw- en landbouwvoertuigen, die zich hebben aangesloten bij het algemene protest tegen de pensioenplannen van het kabinet van premier Édouard Philippe. Die omvatten een verhoging van de pensioenleeftijd. De concrete plannen worden komende woensdag gepresenteerd.

Massademonstratie in Parijs

Voor dinsdag is alvast weer een massademonstratie gepland in Parijs. Het verkeer in de Franse hoofdstad wordt ontregeld door stakingen bij het spoor en de metro. In het afgelopen weekeinde reed er al bijna geen metro meer. Ook het internationale treinverkeer wordt door acties zwaar gehinderd.