Zonder krasse maatregelen halen we de klimaatdoelen die voor de komende jaren zijn gesteld voor het wegverkeer nooit, overweegt het Umweltbundesamt, een onderdeel van het Duitse milieuministerie, in een advies dat donderdag werd onthuld in de Süddeutsche Zeitung.

In de jaren tot 2030 zou de dieselaccijns zowat moeten worden verdrievoudigd en moet benzine, door een accijnsverhoging, 47 cent per liter duurder worden. Over de omvang van de tariefverhoging voor vrachtverkeer laat het ministerie zich niet uit. Verder dient de maximumsnelheid op autosnelwegen worden verlaagd tot 120 kilometer per uur.

Klimaattop Madrid

De studie van het Umweltbundesamt is opgesteld in voorbereiding op de nu in Madrid gevoerde internationale klimaattop. Het milieuministerie wil met flankerende maatregelen de gevolgen van de voorgestelde accijns- en tolverhoging voor diverse categorieën verkeersdeelnemers beperken.

Zo zou de zogenoemde ‘Pendlerpauschale’, een belastingaftrek voor forenzen die niet van de auto gebruik maken, worden verhoogd. Ook worden geen strafheffingen voorzien voor voertuigen die relatief veel diesel of benzine verbruiken. Het milieuministerie wil vliegen duurder maken, maar wegvervoer met elektrische voertuigen en spoorvervoer goedkoper.

Verkeersministerie aan zet

De uitwerking van de plannen laat het milieuministerie over aan het verkeersministerie. Dat laatste zou niet staan te dringen om ‘onpopulaire maatregelen’ door te voeren.

Maar er zijn nog in deze regeringsperiode ‘verstrekkende beslissingen’ nodig. In de huidige Duitse klimaatplannen zit nog een gat van twintig à dertig miljoen ton aan broeikasgassen ten opzichte van het in internationaal gestelde doel om de aarde niet meer dan met anderhalf tot twee graden te laten opwarmen in de komende decennia, stelt het Umweltbundesamt.