Het nieuwe systeem betekent een afscheid van de Oostenrijkse firma Kapsch, dat was gebaseerd op microgolven. Er is nu overgestapt op registraties via satellieten, maar nog lang niet alle vrachtauto’s zijn op de daarvoor benodigde installaties overgeschakeld.

Forse files

Czechtoll, de exploitant van het systeem, schat dat zeker nog een derde van alle in aanmerking komende trucks de overstap moet maken. Dat betekent dus veel extra drukte bij de landsgrenzen, bijvoorbeeld op de snelweg tussen Dresden en Praag, waar forse files op vandaag, maandag, en de komende dagen zijn voorzien.

Czechtoll raadt vervoerders af gebruik te maken van de overgang tussen Schirnding en Pomezi-nad-Ohri, waar in de eerst komende weken volstrekt onvoldoende parkeerplaatsen zijn voor chauffeurs die op het laatste ogenblik op het nieuwe satellietsysteem willen overstappen.