De blokkades zijn gericht tegen een voorgenomen verlaging, met twee eurocent, van de forfaitaire terugbetaling aan wegtransporteurs voor het gebruik van diesel in het beroepsmatige vervoer. Tot die verlaging heeft de regering van president Emmanuel Macron besloten.

Landelijke uitbreiding

FNTR en Otre willen hun acties in de komende tijd landelijk uitbreiden. Op 5 december willen ze zich aansluiten bij de protesten van de zogenoemde ‘gele hesjes’-beweging tegen de regering-Macron. Er is op die dag een ‘operation escargot’ voorzien op de A1 bij Lille, waarbij trucks zich in slakkengang over de snelweg voortbewegen.

Maar ook elders in Frankrijk kunnen dan verkeersontwrichtende acties worden ontketend door truckers die zich in dit geval in oranje hesjes zullen uitmonsteren. Vooreerst, op 28 november, gaan chauffeurs van bij de FNTR aangesloten bedrijven het uitgaande verkeer tussen Pas-de-Calais en België blokkeren en doen collega’s van Otre-leden dat in omgekeerde richting op de A2.