Dat blijkt uit het deze maand bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag over 2018. Daarbij werd het nettoresultaat vorig jaar enigszins vertekend door een forse belastingaanslag in 2017 van ruim 1 miljoen euro. Die lag vorig jaar met 600.000 euro op een aanmerkelijk lager niveau.

Jan de Rijk profiteerde verder vorig jaar vooral van een sterke omzetstijging bij de divisie Internationaal Transport. De inkomsten stegen bij deze werkmaatschappij, die vooral wegvervoer verricht voor luchtvaartmaatschappijen tussen de verschillende Europese luchthavens, met 10 miljoen euro naar bijna 120 miljoen. In dit specifieke vervoerssegment (luchtvrachttrucking) blijft het transportbedrijf samen met het Luxemburgse Wallenborn marktleider in de EU.

Ook de divisies automotive- en intermodaal vervoer van Jan de Rijk droegen vorig jaar bij aan het betere resultaat. De twee onderdelen zagen de omzet met in totaal 4,5 miljoen stijgen naar 73 miljoen euro, waarbij 45,6 miljoen euro voor rekening kwam van de automotive-logistiek. De omzet uit de divisie Benelux Distribution & Warehousing(37,6 miljoen euro) liet met een plus van 400.000 euro de minste stijging zien aan inkomsten, blijkt verder uit de jaarrekening van de grote wegvervoerder.

Loonkosten

Jan de Rijk telde vorig jaar in totaal rond de 1220 directe en indirecte medewerkers, een lichte daling (-1,4%) tegenover 2017. Daarvan was het gros (637) werkzaam in Nederland tegen 584 in de overige Europese landen.

Opvallend daarbij was wel dat het aantal vaste arbeidskrachten onder de 800 is gezakt (-4%), terwijl het indirect aantal medewerkers (424) tegenover 2017 steeg met 3,8%. Deze verschuiving leverde geen lagere loonkosten op. Die stegen met 2,4 miljoen euro naar 39,6 miljoen euro. Jan de Rijk voegt de winst over 2018 van bijna 4 miljoen euro toe aan de eigen reserves, die nu op ruim 38 miljoen euro komen te liggen.